onsdag 8. juni 2011

Klima og Humor II

Klima og Humor II

Klimadebatten kan være hissig og opphetet. Derfor har BorisA laget en tråd "Klima og humor" for å løse litt opp: 
Noe som får klimadebatten til å minne om religion, er det totale fravær av humor.
Det gjelder både her på AP's klimadebattside og ellers.
Da bør det blinke en varsellampe.
Temaet er overmodent for elleville TV-komedier om klimajournalister på jakt etter alr som smelter og andre godbiter. Jeg kan i farten ikke komme et eneste tema hvor gravalvoret er så påtrengede som i klimadebatten.
Dette har vært såpass vellykket at en har måttet opprette flere tråder: Klima & humor  og Klima og humor II

Hva kan gå galt i en slik humor-tråd? Jo, Aftenpostens moderator kan vilkårlig og uten påviselig grunn slette dine innlegg, kalle det "Hets" og deretter permanent utestenge deg for all framtid. Konsekvensen er at du nektes å delta i all fremtidig debatt, med eller uten humor. Det var det som skjedde med debattanten Reparatøren etter at han svarte på innlegg fra ingmari:

Hva var det Reparatøren hadde sagt, som førte til permanent utestengning? Her er teksten til Reparatørens innlegg 18.05.11 2057Man kan ha ulike oppfatninger om hvorvidt innlegget var morsomt eller ikke, det er unektelig skrevet i en litt spesiell form, men forekommer det Hets her? Er det noe i dette innlegget som er spesielt frastøtende, eller mer relevant: Er det noe i dette innlegget som strider mot Norsk lov, Aftenpostens regelverk eller folkeskikk generelt?

Nei. Hans eneste synd var at moderator ikke likte ham.

Å utestenge Reparatøren på dette grunnlaget er nok et eksempel på Aftenpostens totalitære innstilling til demokratisk debatt. Reparatøren har muligens en spesiell måte å formulere seg, men det er åpenbart at han har en mening og et budskap. Dette har han fremført over tid. Men ikke etter humor-innlegget som ble slettet på Humortråden (over).


Hvem er det egentlig som hetser hvem? Eller er dette moderators form for "Humor"?

lørdag 4. juni 2011

Ingen norske forskere bestrider AGW

Ingen norske forskere bestrider AGW


Merk: Dato/klokkeslett for dette innlegget var opprinnelig 04.06.2011 kl 03:00. Klokkeslettet er nå oppdatert til 04.06.2011 kl 21:15 pga. de oppsiktsvekkende ekstra nyhetene gjengitt i oppdateringen nederst.

Et innlegg av Ingmari 29.05.11 12:22 var nokså uskyldig (har ikke skjermdump, men ordlyden var nøyaktig som sitert under:

Av Ingmari:
"Jeg har lagt merke til at en og samme person ser ut for å opptre med flere personligheter. Én er uten humor, uten evne til å debattere, bare forkynne, og samtidig latterliggjøre og provosere. En annen kan være saklig og høflig og til og med vise menneskelige følelser. Og sannelig har jeg sett et par små forekomster av tegn på humor også! "
 

Kort tid etterpå var det ingen nye innlegg fra debattanten Ingmari å se, selv om denne debattanten hadde vært aktiv i dagene før.

Påstanden om "spekulering i nick" er jo helt hinsides, idet den regelen skal forhindre debattanter i å opptre med flere "nick". Det Ingmari gjør, uten å nevne noen konkret, er å si at det legges merke til at en annen person ser ut for å opptre med flere personligheter. Det er jo for det første ikke debattanten Ingmari dette dreier seg om, og den observasjonen som beskrives går ikke på at én person bruker flere nick (som aftenpostens regelverk forbyr), men at étt nick ser ut til å ha flere personligheter.

Kan det være slik at Ingmari har blitt utelukket fra forumet etter å ha omtalt en slik observasjon? I så fall med hvilken hjemmel? Og hvorfor er dette temaet så sensitivt at innlegg om saken må slettes, og debattanter stilner?Oppdatering 04.06.2011 kl. 21:15


Denne saken har nå tatt en ny og relativt dramatisk vending. Det har kommet denne bloggen for øre at spekulasjonene over er korrekte. Debattanten Ingmari ble faktisk utestengt en uke for å ha skrevet det ovenstående. Her er hvordan det artet seg for Ingmari:


Dette er horribelt og assosiasjonene til Kafka-prosess og George Orwells 1984 er nærliggende. Det er heller ikke beroligene å lese hva moderator opplyser Ingmari om på epost, som svar på en henvendelse om hva det er som foregår:


Man blir direkte målløs av dette. Dette er mobbing fra Moderator, og ingenting annet. Et grelt eksempel på hvordan det går med moderatorer ute av kontroll.

Oppdatering 05.06.2011 kl 10:40

Et lite intermesso følger
Det somvirker åpenbart er at slettinger initeres av emosjoner hos moderator+støttespillere. Det er også tyelig at enkelte, i dette tilfelle dumskalle, har mer støtte fra moderator enn andre. Kanskje har det en sammenheng med at avstanden mellom disse personene ikke er plagsomt stor?

For for skeptikere...

For for skeptikere...

Denne tråden er litt for lang og inneholder mange innlegg for å vise en viss sammenheng. I hovedsak er historien som følger
 • Alarmisten ramses2k viser til en artikkel om raske historiske klimaforandringer på Grønland
 • Amatør1 parerer med at dette er kjent stoff, og peker på at nettopp dette faktum var plagsomt for både IPCC og en rekke klimaforskere, i den grad at de konspirerte med hverandre for å fjerne MWP (Medievil Warm Period) fra historien ("We have to get rid of the medievil warm period"). Dette ble da også gjennomført, noe man lett ser ved å sammenligne historiske temperaturgrafer fra IPCC tidlig på 1990-tallet med den beryktede "kockeykøllegrafen" fra 1998.
 • ramses2k blir gretten, later som om dette ikke er noe han vet noe om og forlanger dokumentasjon.
 • Dokumentasjonen blir blir framlagt i form av en amerikansk senatshøring, der mottakeren av eposten med utsagnet "We have to get rid of the medievil warm period", Dr. David Deming, vitner.
 • ramses2k blir ikke blidere, bruker ad-hominem argumentet, og kaller  Deming "en merkelig skrue og politisk aktivist ytterst på høyrefløy". 
 • Etter dette begynner endel innlegg å forsvinne på tråden, men dette gjelder kun innlegg fra skeptikersiden.
 • Generelt utbryter temmelig kaotiske tilstander, der moderator gjør sitt beste for å ødelegge debatten ved å fjerne innlegg, nekte skeptikere å svare på angrep osv.
 • Det hele dreier fokus over på de håpløse tilstandene på Aftenpostens Debattsentral, der moderator deltar i debatten under dekke av å være menig debattant, samtidig som han/hun gjennomfører ensidige slettinger, uten referanse til Aftenpostens reglement for debatt.
 • På toppen av det hele er det innlegg som blir usynlig slettet, totalt uten spor
Denne tråden gir et visst overblikk. Gå også til originaltråden på AD for å se debattens tilstand seinere.


 Svar fra ramses2k:

Amatør1 viser til høringen i USAs senat:ramses2k mener at en senatshøring ikke er mye verd. han vil heller ha en enkel email.


Dette fikk ramses2k svar på, men av en eller annen grunn syntes ikke moderator at svaret burde få stå:

Det som ble påpekt var dette:

Kanskje det ikke var så usant?

Amatør1 prøver igjen, og peker på at å etterlyse en epost i denne sammenhengen er litt rart all den tid lekkasjen med eposter ifbm. Climategate i November 2009 (der tusenvis av klimaforsker-eposter ble lekket fra University of East Anglia) ble kritisert av alarmistene, og etterpå avvist som "irrelevant":


Dette ble det aldri gitt noe svar på. Istedet ble det framstilt som om det var en avsporing, noe det vitterlig ikke er, siden MWP på grønland er et sentralt tema i klimadebatten:


På dette stadiet ble noen temmelig sure, for innlegg begynte å forsvinne sporløst.

Dette ble etterlyst av billabong og Telehiv. De følgende 2 innleggene forsvant seinere selv sporløst! Her er det tydeligvis om å gjøre å slette alle spor etter manipulasjoner:


Dokumentasjon på at dette faktisk var tilfelle:

Slik så det ut 03.06.2011 kl 22:34


Slik så det ut 04.06.2011 kl 20:14

Med andre ord har det vært innlegg som har vært borte en stund, men som har dukket opp igjen.
Innskutt oppdatering 05.06.2011 kl 12:30

En annen liten fugl har sunget til Debattens Fugl Føniks, så vi vet nå hva som ble sagt i innleggene som var  sporløst borte, legg spesielt merke til hva Billabong skriver 21:00. Det som står der forklarer også hvorfor det var et poeng for moderator å ikke bare slette innlegget, men skjule at det i det hele tatt noen sinne hadde eksistert:

03.06.11 20:50  Telehiv

 03.06.11 21:00  Billabong

03.06.11 21:11  Telehiv

Forslaget går altså på "å lage et arkiv over [sensurerte innlegg] på en passende blogg". Hvilken glimrende ide!

- slutt på oppdatering 05.06.2011 kl 12:30
På denne bakgrunnen bryter den egentlige debatten sammen. Det går ikke an å debattere når den ene siden retto og slett fjerner innlegg etter eget forgodtbefinnende, og later som om de ikke har eksistert. Dette blir ramses2k gjort oppmerksom på, han blir jo i og for seg også stilt sjakk matt for ingen vet lengre hvem som har sagt hva, eller om det de nå sier vil bli stående.

Han blir dog bedt om å dokumentere sitt ad-hominem-argument om Dr. Deming, noe han aldri gjør:Dermed er debatten over på et annet plan: Hva er det som skjer med innleggene? Translator refererer til at han postet om dette på tråden Forelesninger om klimaforandringer (04.06.11 15:52), men at dette hadde blitt slettet.


Translator presenterte en plausibel hypotese om at innlegg kunne bli midlertidig fjernet mens de ble vurdert, men dette er ikke holdbart når det viser seg at nettopp innlegg som etterlyser forsvunne innlegg selv er forsvunnet sporløst ett dogn etter at de ble lagt inn. Det er derfor langt mer sannsynlig at dette er et forsøk fra moderator på å skjule sine spor.


ConTrari sammenligner tilstandene med forhold under 2dre verdenskrig:Hva blir slutten på historien? Når tar Aftenposten tak i dette og fjerner de ensidige moderatorene? Ikke før det hele eksploderer i offentligheten?

Møt Klimaterroristene III

Møt Klimaterroristene III

Dette er en oppfølger til Møt klimaterroristene og Møt klimaterroristene II . Tråden fungerer også som en direkte oppfølger til hendelsene beskrevet i Forelesninger om klimaforandringer.

Jostemikk uttaler følgende om tilstandene ved Aftenpostens Debattsentral - Miljø : 
Aftenpostens lakoniske kommentar:

Det vi har sett er 
 • Å kontakte moderator utenom gruppen hjelper ikke
 • Å henstille til redelighet hjelper ikke
 • Å ignorere trollene hjelper ikke
 • A argumentere saklig, hjelper ikke (ad hominem respons)
 • Å svare på usaklige innlegg fører til at usaklighetene står, svarene slettes.
 • Å henstille til moderator åpent, fører til sletting av eget innlegg
 • Osv.
Den klare meldingen som gis er at alt er lov sålenge du er alarmist. Aftenposten kaster seg helhjertet inn i dette, og kaster alt som heter presssetikk og Vær Varsom Plakaten over bord. Følgende footer under hver side på Debattsentralen framstår først og framst som en hån mot debattantene:Det hele fortsetter sin skjeve gangForelesninger om klimaforandringer

Forelesninger om klimaforandringer

Dette er en propagandatråd som alarmisten StaticApnea har bedrevet i beste belæringsånd, der han foregir å "forelese" om klimaforandringer. En kan spørre hvordan han ser på eventuelle lesere av denne tråden med et slikt utgangspunkt.

Etter noe sånt som 4-5 måneder, der StaticApnea for det meste har rådet grunnen alene, møter han motargumenter fra blant andre Translator og flere. En slik situasjon blir vanskeliger å håndtere.

Samtidig gir Telehiv kredit til Translator for gjennomgående høy kvalitet på innleggene, noe som følges opp av Amatør1:


Dette faller StaticApnea svært tungt for brystet. Det er jo tross alt han som skal forelese, og vi som skal lytte. Han gir derfor en forelesning om primater og hvordan disse etter hans syn gir samme inntrykk som skeptikere (han mener kanskje aper, heller enn primater, for AGWere er da også primater?):


Amatør1 svarer med:
"Jeg trodde AGWere også var primater, men dette ligner mer på et reptil-svar?"

Den smule ubehag dette faktum måtte ha skapt hos moderator, blir raskt rettet opp:

Telehiv er klar og tydelig i vurderingen av primat-vinklingen fra StaticApnea, og det faktum at slikt svinere ikke bare får stå i fred for moderator, men et hvert tilsvar blir systematisk slettet av samme:Telehiv gir her uttrykk for nøyaktig hva denne bloggen ble etablert for å dokumentere. En pill råtten "redaksjon" som har en politisk agenda, og hvis eneste oppgave synes å være å spenne bein på kritikere med alle de triks som finnes. Dette gjøres ved systematisk partisk "moderering", samtidig som de samme personene som "modererer" også praktiserer provokasjoner på forumet.

Og dette i norges største "konservative" avis.

Jostemikk kommenterer på tilsvarende måte som Telehiv:

Men Aftenpostens moderator tar ikke inn over seg noe som helst, og fortsetter på Zombie-vis:

Slik handles det, når man tror seg ustraffet.

Del 1 slutt. Oppfølging følger seinere

===

Oppdatering 04.06.2011 kl 19:40

En av "begrunnelsene" som Aftenpostens moderatorer benytter når de sletter innlegg, er at innlegget er såkalt "svar på slettet innlegg". Et eksempel er gitt nedenfor. Det spesielle i denne sammenhengen er at Svaret på dette innlegget (som er slettet fordi det er svar på slettet innlegg) ikke er slettet. Det kan kanskje ha noe med det faktum at det er skeptikerskeptiker som svarer, og som samtidig bestemmer hva som skal slettes og hva som ikke skal slettes?Denne skamløse formen for "debatt" foregår hele tiden. Systemet er fullstendig råttent. Selve innholdet i svaret er selvsagt også misvisende, noe som blir fulgt opp:


Skeptikerskeptiker gir seg ikke, og forsøker å avlede enda en gang. Derfor et lengre svar:


Telehiv kommenterer likheten med "Aftenpostens storhetstid som overbevist talerør for okkupasjonsmakten" 1940-45:


Amatør1 forsøker å hinte Telehiv om å se i innboksen, og Translator bidrar med et innlegg som mer eller mindre umiddelbart blir slettet.


Det viser seg seinere at dette slettede innlegget er et innlegg om forsvunne innlegg, og sliktliker ikke moderator å bli mitnnet på. Se mer om dette i tråden For for skeptikere...

CO2-utslipp på høyeste nivå noensinne

CO2-utslipp på høyeste nivå noensinne

I denne tråden har moderator skeptikerskeptiker sett seg lei på Telehiv sin solide argumentasjon og går rett på mannen. Legg merke til siste setning, dette er nivået i debatten Aftenposten og AGW-alarmistene til stadighet (og stadig oftere) benytter:


En slik usaklighet er ment som en provokasjon, for å avlede fra debattens innhold. Man håper også på motreaksjoner som så kan benyttes til å utelukke meningsmotstandere fra debatten. Dette er den gjennomgående måten det hele "styres" på.


Jostemikk reagerer med rettferdig sinne, og Telehiv takker for støtten:

Moderator skeptikerskeptiker gir også sitt bidrag til intermessoet:Hva slags debattform er dette?  Hvorfor lar Aftenposten "moderatorene" mobbe debattantene med de mest usaklige og personlige karakteristikker? Finnes det i det hele tatt noen rest av integritet og samvittighet igjen hos Aftenposten?

Svaret er net, det er ikke lengre mulig å forsvare denne type adferd fra Norges største avis. Dette går sovjet-tidens Pravda en høy gang.

Hvor mye stiger havet?

Hvor mye stiger havet? 

I denne tråden, der temaet er havnivå, bedriver alarmisten dumskalle sedvanlig forkludring av debatten med en lang rekke villedende og meningsløse innlegg, noe han har for vane i det fleste tråder, en teknikk han og skeptikerskeptiker lykkes å stenge klimadebatten på forskning.no med.

Dette påtales av bl.a. stjakobs:Jostemikk tar bladet fra munnen og forteller dumskalle hvordan det hele oppfattes. Han henvender seg og direkte til moderator med anmodning om at det tas affære:

Ingenting skjer med hverken skeptikerskeptiker eller dumskalle sine innlegg. Derimot skjer dette:


Moderator har feller interesse med herrene skeptikerskeptiker og dumskalle. Finnes det flere fellestrekk?

James Hansen og destabilisering av klima

James Hansen og destabilisering av klima 

Denne tråden ble startet av SjatH, der sjefen for NASA - GISS, alarmisten James Hansen blir sitert på følgende måte av SjatH:
"Grunnforutsetningen for å stabilisere klimaet er at alle utslipp fra kull blir faset ut innen 2030"

Sier James Hansen. Utfasing av kull innen 2030 er selvsagt hindsides alle utopier. Skal vi smile av gamle Hansen eller skal vi bøye våre hoder i skam over allerede nå å ha ødelagt Jorden for våre etterkommere? 
På sedvanlig vis erklærer skeptikerskeptiker seg enig med Hansen i disse fantasiene, og sparer ikke på eksessene (les tråden selv via linken over). Flere reagerer på skeptikerskeptiker sin påstand om at "millioner av marine arter vil dø ut".

For et alternativt perspektiv, se IPCC’s species extinction hype “fundamentally flawed”
http://wattsupwiththat.com/2011/05/19/species-extinction-hype-fundamentally-flawed/ConTrari reagerer:BorisA reagerer også, tett fulgt av Amatør1. Amatør1 viser samtidig til at den samme debattanten må dagdrømme om dette, siden han tilsynelatende aldri sover, men poster innlegg døgnet rundt:


Dette finner Moderator å være useriøst:

 I samme tråd finnes heldigvis seriøse innlegg som for eksempel dette:


Kan det være noe annet enn hvorvidt et innlegg er useriøst eller ikke som dikterer moderators prioriteringer? Kan det tenkes at når noen peker på at ufine triks benyttes hos aftenpostens moderator, så er slike innlegg særdeles utsatt for sletting? Ikke?