mandag 15. august 2011

Mer åpenhet, mer demokrati - eller mer sensur?


Fugl Føniks har nylig omtalt det faktum at Aftenpostens Debattsentral (AD) er "midlertidig" stengt, under dekke av hendelsene 22. Juli. Der ble det vist til Statsminister Jens Stoltenberg sin tale i Oslo Domkirke 24. Juli hvor han uttalte: 
"Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet". 
Vi ser nå hvordan medier som Aftenposten tolker dette i sitt eget bilde. Etter at AD ble stengt har det kun eksistert én eneste tråd der AD en gang var. Denne er meget langsom og krever innlogging via det drakoniske Facebook. Ikke særlig demokratisk i et samfunn der mulighet til anonyme ytringer er en grunnleggende forutsetning for demokratiet.

På tross av dette har en kunnet observere flere kritiske røster som stiller seg spørrende til Aftenpostens stengning av AD, og som på ulike måter har bedt om en normalisering. Noe svar har ikke kommet fra Aftenposten på disse henvendelsene, det utvises ingen åpenhet om temaet.

Men det er kanskje greit at debatten "tas ned på et lavere nivå" i respekt for de som ble rammet? En slags utvist humanitet?

Slik kan det kanskje fortone seg på overflaten, men virkeligheten er fullstendig annerledes. Aftenptnposten respekterer hverken de rammede eller debattantene. Virkeligheten er at medier som Aftenposten gjør de de kan for å undertrykke kritiske røster, og i særdeleshet slike røster som måtte finne på å stille spørsmål ved deres praksis og motiver for håndtering av debatter generelt, men også håndteringen av 22. Juli-tragedien spesielt.

Følgende innlegg var idag å lese i den ene tråden på siden der AD en gang fantes:


Klar og tydelig tale, ingen usakligheter, postet under fullt navn. Det er jo slik mediene vil ha det nå.

Feil.

Problemet her er at posteren har selvstendige meninger og kritiserer medienes forsøk på monopolisering av det politiske ordskiftet, og anbefaler velgere å gå utenom mediene og snakke direkte med politikerne. Og slikt kan en jo ikke ha noe av. Hva gjør så Aftenposten med det? Enkelt, det slettes i god George Orwell-stil slik at det i ettertid ikke finnes noe synlig spor etter kritikken. Intet demokrati, ingen åpenhet, ingen humanitet.

Kun sensur.

For den som fortsatt måtte være i tvil om dette fakisk skjer: Her er skjermdump fra tråden slik den framstod ca 20:30 14. Juli 2011:Og her er tilsvarende skjermdump fra 22:58 14. Juli 2011:


Som det framgår er det aktuelle innlegget, med kritikk mot aftenposten sporløst forsvunnet. Der Stoltenberg sitt svar er "... mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet", er Aftenpostens svar mindre demokrati, mindre åpenhet og mer totalitær sensur.


--
"Winston Smith: Does Big Brother exist?
O'Brien: Of course he exists.
Winston Smith: Does he exist like you or me?
O'Brien: You do not exist. "


fredag 12. august 2011

VG stenger for anonyme innlegg

VG stenger for anonyme innlegg

Debattens Fugl Føniks har som formål å dokumentere og debattere medienes sensur av den offentlige debatten. Den som tror at norske mediebedrifter, med Aftenposten i spissen, ikke bedriver sensur av helt legitime meningsytringer som målbæres av mange oppegående mennesker, kan lese igjennom noen av innleggene her på Fugl Føniks, og således få et lite glimt av hvordan virkeligheten fortoner seg. Husk dog at det som er dokumentert her kun er en liten flik av et mye større sensurproblem.

Fugl Føniks tar utgangspunkt i klimadebatten, men interesserer seg også for det generelle debattklimaet i mediene. Vi har tidligere omtalt hvordan forskning.no stengte for åpen klimadebatt, og hvordan Aftenposten benyttet hendelsene 22. Juli som en "nyttig krise" der de fikk oppnådd noe de lenge hadde ønsket: Stramme inn på folk flests mulighet til å delta i åpen debatt, ved å stenge debattsentralen.

Denne målsettingen om å stramme inn  på folk flests mulighet til å delta i åpen debatt ble drøftet mellom sentrale administratorer/moderatorer for norske nettmedier 1. Mars 2011, se videoer. Denne samlingen videoer er såpass avslørende for medienes totalitære tankegang at Debattens Fugl Føniks har lagret en egen backup i tilfelle dette materialet fjernes fra nettet.

Er dette bare tilfeldigheter? Nei, vi ser nå en konsekvent linje der mediene åpenbart mener de kan forlange at debattantene skal framstå med fullt navn, samtidig som de selv ligger fullstendig skjult i kulissene og sletter meninger de ikke liker, helt etter eget forgodtbefinnende og oftest i strid med egendefinerte regler. Det er akkurat dette Fugl Føniks har påvist hos Aftenpostens Debattsentral (AD).

Etter at AD stengte, har VGs debattforum vært et alternativ. Men nå har også VG annonsert at de vil stenge for anonyme innlegg: 
 "Mens det tidligere har vært mulig å legge inn anonyme kommentarer under enkelte nyhetssaker i nettavisen, stengte redaktøren for denne muligheten torsdag. I stedet må de som ønsker å kommentere logge seg inn via det sosiale nettstedet Facebook, hvor langt de fleste opererer under sitt virkelige navn og oftest med bilde."
 Jaha, nå skal man altså godta de drakoniske betingelsene hos Facebook for å få lov til å ytre seg i den offentlige debatten hos VG. Hvor finner vi så Facebook-profilen til VGs moderatorer? Eller er det bare den menige debattant som skal "outes"? Denne utviklingen er meget bekymringsfull, og dessverre konsistent med hva vi vet om medienes tankesett mhp. demokratisk debatt.

Hva er så grunnen til at mediene, her representert av VG, krever å "oute" sine debattanter med fullt navn? VG og Aftenposten har lenge krevet registrering av debattanter, så de kjenner allerede våre navn og telefonnummer. Det samme kan ikke sies om bl.a. Aftenpostens moderatorer, de er fullstendig anonyme og ukjente for debattantene.

Det er snarere grunn til å tro at hensikten med denne nye politikken er å begrense muligheten for fri meningsytring, det er mange legitime ytringer en ikke kan uttrykke offentlig, ens arbeidsgiver eller bekjentskapskrets har ofte ikke noe med å vite hva en mener om for eksempel et politisk spørsmål. Dessuten kan slike ytringer seinere komme til å bli brukt på måter man ikke har kontroll over.

Et krav om at all debatt i offentligheten skal foregå under fullt navn er derfor det motsatte av åpenhet, det er en effektiv form for monopolisering av meningsytringer, mao. en form for sensur.