torsdag 19. mai 2011

En annen klimadebatt

En annen klimadebatt

Dette er tilsynelatende debatten om debatten på forskning.no

Sensuren nådde fram også dit, etter at ikke helt ukjente størrelser hadde gjort sitt beste med et slags manuelt Denial of Service attack mot forskning.no. Underlig nok fant ikke Ansvarlig redaktør og daglig leder på forskning.no fram til forskningen rundt disse fenomenene. Ei heller fant hun å ville hindre en håndfull personer i å utføre sin gjerning, der målet øyensynlig var å kneble hele klimadebatten.

Nei, istedet finner Nina Kristiansen at hun ville ha en 'bredere klimadebatt' der leserne ikke lenger skal få si sin mening. Hvorfor er dette en bedre løsning enn å stenge for dem som beviselig ødelegger?
Én time og 39 minutter etter at Kristiansen har publisert denne generøse beslutningen, starter skeptikerskeptiker følgende tråd på AD-miljø, der han i utganspunktet ikke ser seg i stand til å avgjøre om dette er positivt eller negativt:
ConTrari har færre problemer med å danne seg en mening:


Telehiv responderer med opplysningen om at minst 2 av de hovedansvarlige for lukkingen av forskning.no sin klimadebatt, også driver tilsvarende virksomhet på Aftenpostens Miljø-forum, til dels helt åpent:


Dagen etter kan vi lese følgende i tråden under forskning.no sin artikkel der stengningen av klimadebatten annonseres:


Her hevdes det at en av de som fikk stengt forskning.no sine debattsider om klima, faktisk hever sin lønn hos Aftenposten... er det virkelig riktig?

Når vi så sammenholder med at de samme personene også bedriver tilsvarende type spamming av Aftenpostens egen klimadebatt, ja da kan man begynne å lure på hva som egentlig foregår. Samtidig har vi altså lagt merke til at forskning.no sin redaktør heller la ned debattsidene enn å snakke et par personer til rette.

Hvilket mønster er dette? Er det selve klimadebatten som er problemet, og som må vekk?


Oppdatering 20. Mai 2011 kl. 19:00


Denne tråden falt neppe ut slik skeptikerskeptiker hadde tenkt, det ble en annen klimadebatt rett og slett, og den handlet om sensur i klimadebatten.

Av en eller annen grunn fant redaksjonen i Aftenposten samtidig ut at debatten om trollingen hos forskning.no og i Aftenposten ikke fortjente dagens lys. Hele tråden ble slettet av redaksjonen:


Via pop-up vinduet kunne vi selv etter at slettingen var foretatt se at siste innlegg var fra Amatør1 og at det begynte med ordene "Les og lær hva Bebben skriver". Mer om det nedenfor.

Aftenpostens redaksjon oppgir begrunnelsen Avsporing på slettingen av hele denne tråden. Det er verd å minne om at trådens tittel var En annen Klimadebatt og hadde som utgangspunkt stengningen av klimadebatten hos forskning.no. Videre inneholdt tråden drøftelser om årsaken til at forskning.no stengte debatten, nemlig det faktum at 3 personer bedrev intensiv og målrettet spamming av debatten der. Analysen gikk også på at formålet med slik spamming er å forhindre reell debatt.

Av en eller annen grunn finner så Aftenpostens redaksjon at dette er en Avsporing, og beslutter å tilfredsstille de 3 spammernes høyeste ønske, nemlig å slette debatten:
Hvorfor det, Aftenposten?

Hva var det som var så problematisk at hele debatten måtte fjernes? Var det noe som var utpreget i strid med regelverket, spesielt sett i forhold til annen debatt på forumet? Var det mye banning eller ubehøvlet opptreden? Var det brudd på Copyright-betingelser, eller hets mot personer eller grupper?

Hvorfor vil et lønnet medlem av Aftenpostens redaksjon slette en slik debatt? Finnes det en forbindelse mellom de som kritiseres og Aftenpostens redaksjon?

Døm selv, flere av de siste innleggene fra den slettede tråden er gjengitt i sin helhet under: 

ufaufa peker på den direkte og konkrete sammenhengen mellom trollingen hos forskning.no og AD-miljø, og peker spesielt på det faktum at det er de samme personene som står bak trollingen på AD-miljø.


Bebben følger opp med sin saklige og nøkterne vurdering og analyse av hva som skjedde:


SjatH kom med et relativt konstruktivt (om enn meget naivt) forslag om at man kunne forsøke å løse problemet ved å møte trollene med saklige motargumenter. Til det er å si at det mangler ikke på saklige motargumenter til AD-miljø-trollene og de har vært framført med en helt utrolig tålmodighet helt siden forumet startet en gang rundt 2003.

Det er rett og slett ikke mulig å bruke kun saklige argumenter for å hindre noen som vil ødelegge et debattforum. Det disse personene ønsker å oppnå er å ødelegge forumet, de er ikke interessert i debatten på noen annen måte enn at de mener at dens eksistens er i strid med deres interesser. Derfor kan du være så saklig du bare vil, det hjelper ikke.

Dette poenget understreker Bebben på en glimrende måte:


De viktige poengene å bite seg merke til i listen over er først og fremst 1) og 5).

Amatør1 får sagt følgende før hele tråden slettes:

Denne observasjonen er hentet fra usenet , fra ulike mailinglister og andre online diskusjonsfora.  Erfaringen er hele tiden den samme, det eneste som virker er: Mat ikke trollene.


Det spesielle med AD-miljø (men det er på ingen måte unikt), er at de såkalte 'moderatorene', som i teorien skal overvåke at debatten går rett for seg, åpenbart har interessefelleskap med spammerne og handler konsekvent slik spammerne og trollene ønsker at de skal gjøre. Det hele virker ikke tilfeldig. 


Erfaringen viser generelt sett at der det finnes en hemmelig og ukjent moderator som kanskje også har en spesiell agenda, der blir det som regel harde slag. Undertegnede har sett et par slike eksempler på usenet for noen år tilbake. Temaet, agendaen og mediet var annerledes enn på AD-miljø, men metoden var identisk: sensur og spamming i skjønn forening.


Hvor lenge har vi igjen før klimadebatten stenges også hos Aftenposten? Uker, måneder? Saken er den at debatten om global oppvarming er tapt for alarmistene, men de gir seg ikke med det. Det siste halmstrået er å nekte den som ikke støtter ens eget syn å i det hele tatt å uttale seg.


--

Winston Smith: Does Big Brother exist?
O'Brien: Of course he exists.

Winston Smith: Does he exist like you or me? 
O'Brien: You do not exist. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar