lørdag 4. juni 2011

Forelesninger om klimaforandringer

Forelesninger om klimaforandringer

Dette er en propagandatråd som alarmisten StaticApnea har bedrevet i beste belæringsånd, der han foregir å "forelese" om klimaforandringer. En kan spørre hvordan han ser på eventuelle lesere av denne tråden med et slikt utgangspunkt.

Etter noe sånt som 4-5 måneder, der StaticApnea for det meste har rådet grunnen alene, møter han motargumenter fra blant andre Translator og flere. En slik situasjon blir vanskeliger å håndtere.

Samtidig gir Telehiv kredit til Translator for gjennomgående høy kvalitet på innleggene, noe som følges opp av Amatør1:


Dette faller StaticApnea svært tungt for brystet. Det er jo tross alt han som skal forelese, og vi som skal lytte. Han gir derfor en forelesning om primater og hvordan disse etter hans syn gir samme inntrykk som skeptikere (han mener kanskje aper, heller enn primater, for AGWere er da også primater?):


Amatør1 svarer med:
"Jeg trodde AGWere også var primater, men dette ligner mer på et reptil-svar?"

Den smule ubehag dette faktum måtte ha skapt hos moderator, blir raskt rettet opp:

Telehiv er klar og tydelig i vurderingen av primat-vinklingen fra StaticApnea, og det faktum at slikt svinere ikke bare får stå i fred for moderator, men et hvert tilsvar blir systematisk slettet av samme:Telehiv gir her uttrykk for nøyaktig hva denne bloggen ble etablert for å dokumentere. En pill råtten "redaksjon" som har en politisk agenda, og hvis eneste oppgave synes å være å spenne bein på kritikere med alle de triks som finnes. Dette gjøres ved systematisk partisk "moderering", samtidig som de samme personene som "modererer" også praktiserer provokasjoner på forumet.

Og dette i norges største "konservative" avis.

Jostemikk kommenterer på tilsvarende måte som Telehiv:

Men Aftenpostens moderator tar ikke inn over seg noe som helst, og fortsetter på Zombie-vis:

Slik handles det, når man tror seg ustraffet.

Del 1 slutt. Oppfølging følger seinere

===

Oppdatering 04.06.2011 kl 19:40

En av "begrunnelsene" som Aftenpostens moderatorer benytter når de sletter innlegg, er at innlegget er såkalt "svar på slettet innlegg". Et eksempel er gitt nedenfor. Det spesielle i denne sammenhengen er at Svaret på dette innlegget (som er slettet fordi det er svar på slettet innlegg) ikke er slettet. Det kan kanskje ha noe med det faktum at det er skeptikerskeptiker som svarer, og som samtidig bestemmer hva som skal slettes og hva som ikke skal slettes?Denne skamløse formen for "debatt" foregår hele tiden. Systemet er fullstendig råttent. Selve innholdet i svaret er selvsagt også misvisende, noe som blir fulgt opp:


Skeptikerskeptiker gir seg ikke, og forsøker å avlede enda en gang. Derfor et lengre svar:


Telehiv kommenterer likheten med "Aftenpostens storhetstid som overbevist talerør for okkupasjonsmakten" 1940-45:


Amatør1 forsøker å hinte Telehiv om å se i innboksen, og Translator bidrar med et innlegg som mer eller mindre umiddelbart blir slettet.


Det viser seg seinere at dette slettede innlegget er et innlegg om forsvunne innlegg, og sliktliker ikke moderator å bli mitnnet på. Se mer om dette i tråden For for skeptikere...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar