torsdag 5. mai 2011

Møt klimaterroristene II

Møt klimaterroristene II

Dette er en oppfølger til en tidligere post her på DFF Møt klimaterroristene

Bakgrunnen for denne historien er at alarmisten skeptikerskeptiker i løpet av natten spammet hele Aftenpostens Debattsentral - miljøforumet med sine egne tråder der han kopierer sine egne lenker som vi har sett mange ganger tidligere. Hensikten er å fortrenge en meningsfylt debatt.

Slikt kalles spam"Spam is the use of electronic messaging systems (including most broadcast media, digital delivery systems) to send unsolicited bulk messages indiscriminately."
 
Dette ble tydelig ved at en serie postinger var postet over en periode på 1 time av skeptikerskeptiker på egne tråder (7) og en på en tråd av en annen alarmist, rocket:


Den nederste tråden ble seinere slettet av moderator. Det oppgis følgende grunn
Det kan så være at det ikke var noen debatt i innlegget til skeptikerskeptiker, men i så fall ville majoriteten av denne debattantens innlegg måtte slettes. Selv om innlegget er slettet (dvs.egentlig  ikke slettet, men nektet visning), får vi et lite glimt av innlegget via en pop-up:


Vi kan for eksempel sammenligne med skeptikerskeptikers i all hovedsak likelydende innlegg en halvitme seinere, som moderator ikke fant å ville slette. Tilsvarende for de andre postingene fra skeptikerskeptiker.

Poenget her er ikke at skeptikerskeptikers innlegg over burde slettes, tvert imot. Poenget er å påvise inkonsistens i Aftenposten AD moderators handlemåte og vurdering. Det hele framstår mer som et øvelse i tilsynelatende nøytralitet fra moderator sin side. Når vi ser på hele historien, hva som ble slettet og hva som ble stående, blir bildet klarere, vi siterer fra backup av postingene:

Etter at skeptikerskeptiker i løpet av nattens mørkeste timer hadde spammet hele miljøgruppen, reagerte Jostemikk, som fortsatt var våken:


Dette er en engasjert, men saklig og korrekt respons. Analysen er helt korrekt. Formålet er å feie under teppet at man har vært mindre heldig med argumentene i det siste. Nye lesere kunne få gale ideer.

Videre fortsetter Jostemikk, tidlig på morgenkvisten:

Legg merke til apellen til moderator, som nok var en smule naiv, noe Amatør1 pekte på seinere på morgenen:


Her ble det forutsett en annen handlemåte fra moderator enn apellen fra Jostemikk ba om. I tillegg ble det gitt en analyse av hva for slags fenomen vi var vitne til, og hva vi kunne gjøre med det. All erfaring viser at det eneste man kan gjøre er å ignorere slike spammere.

En slik analyse passer selvsagt dårlig med planene til spammeren og nettverket rundt ham.

Litt seinere ga Josik en tilsvarende analyse, og pekte på at "dette er ikke normaladferd":

Hva ble så moderators handlemåte?


Det vi er vitne til er en 'moderator' som ikke er nøytral, men som opptrer som politisk aktivist ved å undertrykke saklig kritikk av kritikkverdig adferd, samt ved å aktivt støtte alarmistenes ubehjelpelige forsøk på å dominere debatten.

Her er det noen som samarbeider. Var det noen som sa frie medier?

Oppdatering kl 21:20

Det er ny aktivitet om saken på samme tråd ikveld, backup tas fortløpende i tilfelle av mulig ny slettekampanje fra moderator.

En interessant sak er at Jostemikk oppgir følgende link http://bildr.no/view/876937 til et skjermbilde tatt mens spammingen pågikk. Kopi gjengis underOppdatering kl 23:40

Da er vi igang igjen, moderator sletter oppfølgingsinnleggene helt uten saklig grunn. Backup av innleggene vises her:

Moderator vemmes over noe annet, øyensynlig:Amatøren kommenterer også:
ufaufa signaliserer interesse:

Hutrefulken mener det ikke er noe problem:


Jostemikk sier sin mening:


Kl 23:54 er siste slettede innlegg Jostemikk 20:02

Oppdatering 06.05 Kl 20:15

Innleggene etter Jostemikk 05.05.11 21:45 var alle synlige ved midnatt og kl 08:00 morgenen 06.05.11. Ved inspeksjon kl 12:00 06.05.11 så det slik ut:Her ser vi en praksis der moderator i stillhet sletter kritiske innlegg i ettertid. Det er ingenting ved disse innleggende som er fornærmende eller i strid med Norsk lov eller Aftenpostens regler for debatt. Problemet er heller at noen er kritiske mot den tiltagende sensuren på Aftenpostens Debattsentral, og moderator synes ikke å sette pris på temaet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar