torsdag 12. juli 2012

Troll med mange netthoder


Vi henter fram stoff fra “Troll kan temmes” en konferanse avholdt av Norwegian Online News Association (NONA), der temaet er nett-debatter i regi av MSM ("main stream media")  - altså de store mediebedriftene her til lands.

Fugl Føniks har valgt å igjen vise til denne konferansen, fordi den blottlegger mediens forkrøplede syn på hva offentlig debatt er for noe generelt, og i særdeleshet hvordan disse menneskene ser på den offentlige klimadebatten.

Nedenfor er gjengitt 2 av 12 videoer fra denne konferansen, der det kommer noen meget avslørende utsagn fra folk som angivelig er ansvarlige for online debatter, og der de uten blygsel tar parti i klimadebatten og med den største selvfølgelighet beskriver hvordan deres meningsmotstandere (for nøytrale er de sannelig ikke) skal forhindres fra å komme til orde, ved direkte og indirekte debattfiksing.

Om du ønsker å se samtlige 12 innslag, så finner du disse her, men de som er vist direkte her, er de mest relevante for temaet. 

11. debatt og kommentarer12. sluttkommentarer Mina og EirikHele konferansen formidler et forkvaklet syn på hva offentlig debatt er for noe. Det disse folkene sitter og sier, er at offentlig debatt foregår og skal foregå under deres ledelse, der de uten noen form for kontrollmekanisme skal "dømme over levende og døde" så og si. Det vil si, de anser seg fullt ut kapable til å vurdere hva som "selvfølgelig må slettes" og stiller ikke engang spørsmål ved det etiske ved å slette meninger og ytringsformer de ikke liker.

Dette er en svært farlig vei å gå, vi har med folk å gjøre som mangler selvinnsikt og oser av fanatisk selvgodhet. De har så dårlig forståelse av problemet at de faktisk har lagt denne videoserien åpent ut på nettet, det er vel det beste en kan si om det hele.

Hvis noen fortsatt lurer: Det vi har sett på AD (Aftenpostens Debattsentral), VGD (VG-Debatt) og i andre medier, og som denne videoserien dokumenterer, er at MSM er fullstendig uegnet som vertskap for offentlig debatt. Medienes økonomi er presset, og disse folkene ser på debatten som deres egen eiendom som kan bidra til overskudd. Derfor diskuterer de åpent hvordan de selv skal starte tråder (gud bedre om en leser fikk lov til det) og lede debatten inn på den rette vei, slik de selv mener den skal være. Dette gjøres selvsagt anonymt av disse mediefolkene.

Da er vi over på dette med fullt navn. Ja, det finnes troll. Ingen vet det bedre enn oss. Men medienes krav om fullt navn i debattene er etter manges syn en klar og tydelig mekanisme for ensretting. Bare ikke-kontroversielle standpunkter vil fremmes på denne måten. Mange standpunkter er kontroversielle i forhold til arbeidsgiver, familie og andre. Dette har vi sett i tonnevis i klimadebatten. Å kreve at all debatt skal foregå under fullt navn, er en uetisk og en form for sensur. Det er lang historisk presedens på at politisk debatt av og til foregår og må foregå under pseudonym. Her forklarer Aftenposten selv hvorfor det er slik:

Ble truet med sparken etter å ha skrevet debattinnlegg


At virkeligheten er slik vet alle, innkludert mediene selv. Derfor er det spesielt tankevekkende at de samme mediene allikevel krever fullt navn. Det viser at hensikten ikke er å forhindre trolling, men rett og slett å begrense muligheten for å ytre seg i den offentlige debatten med noe annet en ikke-kontroversielle synspunkter og meninger.

"Men det blir jo bare trolling når man poster anonymt", hører en ofte motargumentet.Nei, det gjør faktisk ikke det uten videre. Se på  klimaforskning.com, for eksempel. Dessuten, hvis man virkelig har problemer med ekte troll, som vi idag ser på VGD, så finnes det enkle tekniske løsninger som rydder opp i det, dersom man vil. Hva karakteriserer VGD-trollene for eksempel? Jo, et enormt stort antall visvass-postinger som har som hensikt å drukne andres synspunkter, og generelt ødelegge debatten. Den enkle løsningen ville for eksempel være at ingen debatt-deltaker får lov til å poste mer enn f.eks. 5 innlegg per dag. Dette er mer enn nok til at vesentlige ting kommer fram, uten kostnad for deltakerne, samtidig som det fratar trollene mye av deres evne til trolling, samtidig som deres uttalerett forsvares.

Så hvorfor gjør ikke VG og andre dette? Svaret ligger ganske åpenbart i luften for den som følger med: Mediene ønsker slett ikke å temme trollene, de ønsker tvert om å bruke trollene til å fremme sin egen agenda, slik det har foregått i klimadebatten i årevis. Mediene har tatt parti i klimadebatten i den grad at det hele har antatt religiøse former. Absolutt alle midler anses rettferdige for å forhindre at alternative syn kommer til orde, og noe av det mest effektive er å benytte betalte troll som poster tusenvis av intetsigende innlegg som forvirrer og frustrerer en ærlig debattant. Det er dette mediene mener med at Troll kan temmes , de skal temmes til å tjene politiske formål, i strid med demokratiske prinsipper.

Istedet bør gjentas at MSM har påvist til fulle at de ikke er verdig til å være vertskap for offentlig debatt, og slik debatt må derfor føres på uavhengige blogger og diskusjonsfora, slik som klimaforskning.com.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar