torsdag 12. juli 2012

Ingen "Hockeykølle" i Finland heller

Ref VGD Ingen "Hockeykølle" i Finland heller

Denne historien handler om VGD (VG-debatt), som har endt opp som sensur-sentral på nøyaktig samme måte som det nå avdøde AD (Aftenpostens Debattsentral), hvis praksis er vel dokumentert her på Fugl Føniks.

Tråden "Ingen "Hockeykølle" i Finland heller" på VGD ble startet av Josik, som omtaler ulike proxier for historiske temperaturer. Josik påpeker at ingen av dem likner på den berykdede og diskrediterte "hockeykølla" til Michael Mann, som jo IPCC har benyttet som en av sine aller viktigste ikoner i sin kamp for å få kjent menneskeheten skyldig i at temperaturene har steget umerkelig de seinere år, og slik at dette kan benyttes som basis for å innføre drakoniske politiske tiltak. Alt dette på tross av at "hockeykølla" er basert på feilaktig statistikk og juks med data og på tross av at selve temperaturstatistikken er justert og jukset med av NASA/GISS i den grad at hele endringen er innefor størrelsesordenen på "justeringene". Men hvem bryr seg om slike detaljer ...

Det Josik gjør er å vise til et studium i journalen "Nature Climate Change"  som viser en helt annen sannhet enn det IPCC forsøker å framstille med sin hockeykølle". Studiet viser bl.a. en temperaturkurve fra Lappland for de 2000 siste år, der trenden har i det store og hele vært fallende, altså en avkjøling.
Dette er å banne i klimakirken, og da trår selvsagt de betalte debatt-trollene til med det de har, og det er ikke så mye annet en å trolle. Det begynner med Goddard  ( =Klimasirkus =Klimakaos =skeptikerskeptiker) som tilkaller "dumskalle" som igjen følger opp med 37 (trettisju) intetsigende spam-innlegg som alltid siterer en tekst slik at innlegget skal ta mest mulig plass. Sitatene er gjerne vesentlig lengre enn de tøvete én-linjers innleggene. Hele poenget er å drukne debatten slik at Josiks opprinnelige budskap skal glemmes. Mens dumskallen sover, holder Goddard fortet med 4-5 innlegg.

Etter et døgn med slik trolling i tråden, tok Jamidentredje først opp trollingen/terroriseringen, og deretter la han inn et lengre saksargument:


Litt seinere, med ytterligerer spamming fra dumskalle, tok Jamidentredje bladet fra munnen, og henvendte seg direkte til redaktøren fra nettdebatten:
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)
 

Det ærlige svaret fra redaktøren i VG kom i raskt form av at innlegget forsvant sporløst, uten noen som helst form for tilbakemelding. Derfor ble spørsmålet gjentatt  
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)

 imøbe observerer lett ironisk at mer demokrati og større åpenhet kan ta mange former
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)

  
Amatør_1 observerte den slående likheten i dette mønsteret med sensur som VGD her praktiserer, med tilsvarende på nå avdøde Aftenpostens Debattsentral.
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)


Ved pålogging på VGD neste gang, ble Amatør_1 møtt med følgende melding, der Amatør_1 sitt aller første innlegg i tråden blir slettet med begrunnelsen "Gjentatte postinger av samme innlegg (såkalt "spamming"), forsøk på avsporing av debatten eller på annen måte ødelegger debatten".

Dette er jo en meget interessant begrunnelse, all den tid dette altså var forfatterens aller første innlegg i tråden, og der spammingen og VGs forsvar av spammingen blir kritisert. Det minnes om at dumskalle altså har postet nøyaktig 37 forutgående spam-innlegg, og det kun i denne ene tråden.
imøbe satte pris på observasjonen
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)


Amatør_1 peker på debattfiksingen som foregår, og det irrasjonelle i at mediene diskuterer en relativt betydningsløs kampfiksing i fotball, sammenlignet med en uendelig kostbar (i form av kroner og demokrati) debattfiksing:


Det vi kan observere, er et par ting.

For det første er det en gjennomført sletting av alle referanser til MSM-redaktørenes konspirasjoner om hvordan de skal kunne forhindre klimaskeptikere til å få komme til orde, altså "Troll kan temmes"-videoene, også omtalt her, og på VGD her . Mye tyder på at det er noen som har dårlig samvittighet.

For det andre framstår disse slettingene med begrunnelser, som rene trakkasserier av menige nettdebattanter fra VGDs redaktører sin side, et mønster vi gjenkjenner fra AD. Først lar man spammingen få fritt spillerom (37 spam/avledninger fra dumskalle), og når noen protesterer mot spammingen, så slettes protestene med begrunnelsen at det er spam og avledning.George Orwell ville vært stolt over en slik ordning.

Det er umulig å komme til noen annen konklusjon enn at VGD har havnet på den samme galeien som AD, der modereringen er overtatt av aktivister. Igjen ser vi et klare tegn på at hele debattregimet til de store mediene i Norge er offer for debattfiksing og MSM framstår som stadig mer uegnet som vertskap for offentlig debatt.

Det er grunn til å tro at VGD vil ende på lignende måte som AD, der en stråmannsbegrunnelse (22/7) ble benyttet som bakteppe for å gjennomføre noe "Troll kan temmes"-videoene forlengst hadde vist oss: MSM liker ikke sine egne debattfora, for der kan faktisk leserne si sin egen mening om saker de selv tar opp. Derfor kommer VGD til å forsvinne, og situasjonen blir som i Aftenposten: Ingen fri debatt, kun tillatt å kommentere på saker som "journalistene" bestemmer skal kunne kommenteres.

"Mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet"

Troll med mange netthoder


Vi henter fram stoff fra “Troll kan temmes” en konferanse avholdt av Norwegian Online News Association (NONA), der temaet er nett-debatter i regi av MSM ("main stream media")  - altså de store mediebedriftene her til lands.

Fugl Føniks har valgt å igjen vise til denne konferansen, fordi den blottlegger mediens forkrøplede syn på hva offentlig debatt er for noe generelt, og i særdeleshet hvordan disse menneskene ser på den offentlige klimadebatten.

Nedenfor er gjengitt 2 av 12 videoer fra denne konferansen, der det kommer noen meget avslørende utsagn fra folk som angivelig er ansvarlige for online debatter, og der de uten blygsel tar parti i klimadebatten og med den største selvfølgelighet beskriver hvordan deres meningsmotstandere (for nøytrale er de sannelig ikke) skal forhindres fra å komme til orde, ved direkte og indirekte debattfiksing.

Om du ønsker å se samtlige 12 innslag, så finner du disse her, men de som er vist direkte her, er de mest relevante for temaet. 

11. debatt og kommentarer12. sluttkommentarer Mina og EirikHele konferansen formidler et forkvaklet syn på hva offentlig debatt er for noe. Det disse folkene sitter og sier, er at offentlig debatt foregår og skal foregå under deres ledelse, der de uten noen form for kontrollmekanisme skal "dømme over levende og døde" så og si. Det vil si, de anser seg fullt ut kapable til å vurdere hva som "selvfølgelig må slettes" og stiller ikke engang spørsmål ved det etiske ved å slette meninger og ytringsformer de ikke liker.

Dette er en svært farlig vei å gå, vi har med folk å gjøre som mangler selvinnsikt og oser av fanatisk selvgodhet. De har så dårlig forståelse av problemet at de faktisk har lagt denne videoserien åpent ut på nettet, det er vel det beste en kan si om det hele.

Hvis noen fortsatt lurer: Det vi har sett på AD (Aftenpostens Debattsentral), VGD (VG-Debatt) og i andre medier, og som denne videoserien dokumenterer, er at MSM er fullstendig uegnet som vertskap for offentlig debatt. Medienes økonomi er presset, og disse folkene ser på debatten som deres egen eiendom som kan bidra til overskudd. Derfor diskuterer de åpent hvordan de selv skal starte tråder (gud bedre om en leser fikk lov til det) og lede debatten inn på den rette vei, slik de selv mener den skal være. Dette gjøres selvsagt anonymt av disse mediefolkene.

Da er vi over på dette med fullt navn. Ja, det finnes troll. Ingen vet det bedre enn oss. Men medienes krav om fullt navn i debattene er etter manges syn en klar og tydelig mekanisme for ensretting. Bare ikke-kontroversielle standpunkter vil fremmes på denne måten. Mange standpunkter er kontroversielle i forhold til arbeidsgiver, familie og andre. Dette har vi sett i tonnevis i klimadebatten. Å kreve at all debatt skal foregå under fullt navn, er en uetisk og en form for sensur. Det er lang historisk presedens på at politisk debatt av og til foregår og må foregå under pseudonym. Her forklarer Aftenposten selv hvorfor det er slik:

Ble truet med sparken etter å ha skrevet debattinnlegg


At virkeligheten er slik vet alle, innkludert mediene selv. Derfor er det spesielt tankevekkende at de samme mediene allikevel krever fullt navn. Det viser at hensikten ikke er å forhindre trolling, men rett og slett å begrense muligheten for å ytre seg i den offentlige debatten med noe annet en ikke-kontroversielle synspunkter og meninger.

"Men det blir jo bare trolling når man poster anonymt", hører en ofte motargumentet.Nei, det gjør faktisk ikke det uten videre. Se på  klimaforskning.com, for eksempel. Dessuten, hvis man virkelig har problemer med ekte troll, som vi idag ser på VGD, så finnes det enkle tekniske løsninger som rydder opp i det, dersom man vil. Hva karakteriserer VGD-trollene for eksempel? Jo, et enormt stort antall visvass-postinger som har som hensikt å drukne andres synspunkter, og generelt ødelegge debatten. Den enkle løsningen ville for eksempel være at ingen debatt-deltaker får lov til å poste mer enn f.eks. 5 innlegg per dag. Dette er mer enn nok til at vesentlige ting kommer fram, uten kostnad for deltakerne, samtidig som det fratar trollene mye av deres evne til trolling, samtidig som deres uttalerett forsvares.

Så hvorfor gjør ikke VG og andre dette? Svaret ligger ganske åpenbart i luften for den som følger med: Mediene ønsker slett ikke å temme trollene, de ønsker tvert om å bruke trollene til å fremme sin egen agenda, slik det har foregått i klimadebatten i årevis. Mediene har tatt parti i klimadebatten i den grad at det hele har antatt religiøse former. Absolutt alle midler anses rettferdige for å forhindre at alternative syn kommer til orde, og noe av det mest effektive er å benytte betalte troll som poster tusenvis av intetsigende innlegg som forvirrer og frustrerer en ærlig debattant. Det er dette mediene mener med at Troll kan temmes , de skal temmes til å tjene politiske formål, i strid med demokratiske prinsipper.

Istedet bør gjentas at MSM har påvist til fulle at de ikke er verdig til å være vertskap for offentlig debatt, og slik debatt må derfor føres på uavhengige blogger og diskusjonsfora, slik som klimaforskning.com.