fredag 29. april 2011

"Rådmannsopportunisme" som del av AGW-industrien

"Rådmannsopportunisme" som del av AGW-industrien

Denne tråden viser seg å bli ny rekord i rabiat moderator-oppførsel. En kan lett få inntrykk av at "tampen brenner" mhp. kommentarer til hva som egentlig foregår. Kanskje nettopp derfor blir en mengde innlegg slettet, fordi de forklarer mer enn hva moderator opplever som "konstruktivt".

Det er såpass mange kritiske innlegg som blir slettet at det nok for syns skyld også går med noen "vennligsinnede" fra "den andre siden". Da ser det ikke like åpenbart ut, er kanskje tanken.

Men så åpenbart ser det ut, faktisk.

Merk at  kritikken går mot den åpenbart organisert skjeve modereringen, og da gjøres øyensynlig alt for å fjerne slik kritikk. Hva forteller det oss?

Her er starten fra Telehiv, et stykke ute i tråden:

Dette provoserer Marstrander, som ubegrunnet beskylder Telehiv for forskningsjuks ala Sudbø.

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Et saklig og relevant tilsvar følger fra Telehiv.

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Hutrefulken kommer med et nokså likegyldig innlegg, med kort tilsvar fra Telehiv:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Contrari følger opp med en saksopplysning:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Den notoriske spammeren Dumskalle ser seg istand til å forsvare det faktum at han etter mer en fem tusen innlegg av bakholds-typen, kan telle på én hånd hvor mange tråder han selv har startet. Karakteristisk nok er den tråden han trekker fram til sitt forsvar: Pizzaglipperne. Eller noe annet. . Leserne må gjerne bla igjennom og vurdere saklighetsinnholdet på miljøforumet.

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Den ikke altid like heldige Trondhjem forklarer hva som skal til for å bli populær i Aftenpostens debattsentral. Han blir belønnet med 2 stjerner idét han forklarer at stjerner ikke er noe kvalitetstegn. Kanskje har han rett.

Seinere på kvelden (etter 21:30):


Telehiv takker ConTrari for bidrag:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

ConTrari repliserer med å takke for den relativt nyankomne Telehiv sine bidrag:

Hutrefulken har deretter et interessant forslag:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Hmmm... det var jo litt underlig. Hvis moderator mener Hutrefulken spekulerer i nick, hvorfor blir ikke Hutrefulken utestengt? Sannheten her er vel heller her at Hutrefulken foreslår at noen andre bedriver slik virksomhet. Hvorfor finner moderator grunn til å slette denne påstanden, istedet for å undersøke om det er hold i den?

Undertegnede stiller spørsmålet til Hutrefulken, og ConTrari gjør seg selvstendige tanker om saken:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Reparatøren går til rette med Trondhjem og Marstrander sine usaklige angrep på Telehiv, og spør om de har overtatt som Moderatorer for Aftenposten:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

ConTrari ser hvor dette  ender og hilser moderator fra de døde med et forslag til begrunnelse for hvorfor hans innlegg blir slettet, for det blir det jo?

Seinere på kvelden (etter 21:30): 

Et apropos-innlegg fra  ConTrari med gratulasjon til debattanten AndersV som har holdt ut i årevis:

Seinere på kvelden (etter 21:30): 

Trondhjem igjen:

Seinere på kvelden (etter 21:30):  

Kommentar fra Amatør1 til Reparatørens spørsmål om moderering av forumet, der det pekes på at det neppe er enkelt å skille de ulike rollene:

Seinere på kvelden (etter 21:30):  

Omtrent samtidig forsvant alle de ovenstående innleggene, som vist. Hva forteller dette oss?

torsdag 28. april 2011

Torsken yngler i kaldere vann

Torsken yngler i kaldere vann


Igjen er Telehiv gjenstand for moderator-mobbing. Moderators virksomhet har vært såpass iherdig, at han har lykkes med å slette innlegg uten at jeg fikk tatt kopi.


Her er det non pardon:


Interessant nok er det ikke all modererings-debatt som blir slettet. Dersom moderator føler at han/hun får en viss støtte, så blir det stående. Slik kalles dog ikke moderering, men kampanje.


Som sagt, noe blir værende, antagelig fordi det oppfattes å forsvare moderator.


Ikke greit å være moderator, nei.

mandag 25. april 2011

Hvor fort stiger global temperatur?

Hvor fort stiger global temperatur?

Aftenpostens sensur fornekter seg ikke, der i gården passer man på døgnkontinuerlig at kun politisk korrekt informasjon slipper igjennom i den frie debatten. Og er det noe som er politisk ukorrekt, så er det kritikk av sensuren. Da slår Winston Smiths etterfølgere til med en gang.

Denne gangen vet vi ikke hva som ble slettet, for det hele skjedde i nattens mulm og mørke så å si. Innlegget ble lagt inn etter halv tre om natten, og da undertegnede sjekket om morgenen, var kun følgende synlig.I teorien kan dette være en korrekt håndtering fra Aftenpostens Moderator, men basert på Josik sin øvrige seriøsitet er det mest sannsynlig at han sa noe vesentlig som Aftenpostens Moderator ikke likte. Det får vi ikke vite.

I lys av tråden Møt klimaterroristene er denne handlemåten svært så provokatorisk fra Aftenpostens Moderator. Det mangler ikke på reaksjoner:


En rask oppfølging fulgte


Videre...


Det det vises til her, er epost-kommunikasjon med Aftenpostens redaktør Ole Erik Almlid i September 2010, der jeg kontaktet dem og framsatte kritikk mot "modereringen". Responsen jeg fikk var at de ba meg sende dokumentasjon på forholdet. Jeg satte sammen et 20 siders dokument med grundig dokumentasjon i form av skjermbilder av slettede postinger mm., og oversendte dette til Aftenposten. Etter dette hørte jeg lite, og purret flerfoldige ganger. Etter ca. en måned, der jeg fikk svar fra en helt ukjent person hos Aftenposten gikk konklusjonen ut på at Aftenposten var svært fornøyd med den jobben moderatorene gjorde.

Dette betviles ikke, for Aftenposten makter å slette oppfølgeren til dette i løpet av ca 2 minutter


Deretter gjøres kort prosess mot all form for kritikk av sensureringen. Sammenlign med innleggene gjengitt over. Det hele var fjernet i løpet av en halvtime fra kritikken ble postet.


Videre


Her forsøkes det å gi inntrykk av at det er mulig å komme i dialog ang. sensureringen som foregår. Men den som har forsøkt, vet at det ikke fører fram:


Aftenpostens fortsatte provokasjon skaper ytterligere spørsmål


Tråden ufaufa viste til over, som tok opp temaet med den drakoniske modereringen hadde tittel "Kritikk av MODERATOR - klarere rammer for hvilke innlegg som slettes - Krav til begrunnelse". Noe slikt vil ikke Aftenposten ha noe av, hele tråden ble slettet:


 Dette observerer ufaufa:


Denne analysen er nok temmelig nær sannheten. Sannheten er nok at Aftenposten meget godt forstår viktigheten av åpenhet og informasjon.

 Oppatering kl 17:15
 Mens jeg har vært ute og tatt vårrengjøring, har moderator jobbet iherdig, et par innlegg har jeg ikke kopi av, før de har blitt slettet


En relativt håpløs situasjon, for alle parter. Hvordan er det mulig å føre debatt under slike forhold? Dessuten er det ikke mulig å få noen dialog om problemet, hvilket jeg peker på:


Troen på at det kommer et saklig svar, eller at spørmålet i det hele tatt får bli stilt, er vel ikke veldig sterk etter dette.

Oppdatering 27. April

Tvilen blir bekreftet. Vi forsøkte en dialog om saken:


Følgende blir resultatet. Av en eller annen grunn, får SjatH lov av moderator å diskutere modereringspraksisen:


 Hvorfor er det slik at et menig medlem av debatten får lov å diskutere dette, mens tilsvar blir slettet, og angrep på slettede tilsvar blir stående?  Sa noen Kafka?


Behandlingen av Telehiv fra moderator, får nesten den ønskede virkning:

Telehiv får støtte:

Her er det passende å parafrasere Stephen McIntyre's utsagn "This request is not going to disappear":
Telehiv is not going to disappear.


Telehiv - AP moderator : 1 - 0