lørdag 10. september 2011

met.no: Hvor ble det av fjordårets vinter?

 15. november 2010 varslet met.no en Vinter over temperaturnormalen, de sa bl.a. "Perioden desember-februar utgjør de tre meteorologiske vintermånedene. " og "Størst avvik fra temperaturnormalen viser beregningen for indre deler av Sør-Norge med 2,5 °C over normalen.".

Virkeligheten ble en helt annen, undertegnede målte selv gjennomssnittsemperaturer for hele 3-månedersperioden sett under ett lå på ca. 5.5°C kaldere enn sesongvarslet. Dette ble mye diskutert på den nå stengte Aftenpostens Debattsentral under tråden "Sesongvarsler til forlystelse.", der det ble vist til met.no sin offisielle oppsummering 10.03.2011 som var å finne på denne adressen

http://met.no/Nyheter/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=7616

Om du følger linken over, kommer du nå bare til en tom side hos met.no


Opprinnelig inneholdt denne siden en artikkel der met.no vedgikk at Sesongvarslet bommet med 4-5 grader som de selv uttrykte det:
Hvorfor er ikke denne artikkelen lengre å finne hos met.no? Er det rene tekniske grunner, eller er det problemer med i lengden å erkjenne at met.no sine sesongvarsler tar for en stor del fullstendig feil, og er i realiteten ingenting verdt?

Her er skjermbilde av sesongvarslet slik det opprinnelig ble publisert-


En bare undres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar