lørdag 4. juni 2011

Hvorfor ikke intervjue Giæver, Aftenposten?

Hvorfor ikke intervjue Giæver, Aftenposten? 

Denne tråden tok utgangspunktet i en annonsert klimadebatt ved universitetet i Oslo, der nobelprisvinner i fysikk var eneste inviterte skeptiker.Etteret par dager rundt dette temaet, kom BorisA med følgende oppfordring stilet til Aftenposten:

Det som var litt snodig her, var at skeptikerskeptiker tilsynelatende svarte på vegne av Aftenposten. Det er jo underlig all den tid skeptikerskeptiker bare er en menig debattant?

Følgende dialog utspant seg:

Det krevde endel parlamentering å få skeptikerskeptiker til å si at han ikke svarer på vegne av Aftenposten, selv om det jo skulle være en grei sak, eller?

Amatør1 aksepterte svaret som et unntakstilfelle:

Skeptikerskeptiker forbeholder seg altså retten til å mene noe om hypotetiske og meningsløse forslag som angår Aftenposten.

Dette er som nevnt ikke noe problem for oss debattanter, men for Aftenpostens moderator ser det ut til å være ett eller annet ved dette som ikke er harmløst:


Amatør1 understreker kravet om at Gjæver bør intervjues, og igjen svarer skeptikerskeptiker. Amatør1 påpeker det underlige i at skeptikerskeptiker har vansker med å skjelne mellom sin egen rolle og Aftenposten sin:


Det hører med at Aftenposten ikke svarte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar