torsdag 12. juli 2012

Ingen "Hockeykølle" i Finland heller

Ref VGD Ingen "Hockeykølle" i Finland heller

Denne historien handler om VGD (VG-debatt), som har endt opp som sensur-sentral på nøyaktig samme måte som det nå avdøde AD (Aftenpostens Debattsentral), hvis praksis er vel dokumentert her på Fugl Føniks.

Tråden "Ingen "Hockeykølle" i Finland heller" på VGD ble startet av Josik, som omtaler ulike proxier for historiske temperaturer. Josik påpeker at ingen av dem likner på den berykdede og diskrediterte "hockeykølla" til Michael Mann, som jo IPCC har benyttet som en av sine aller viktigste ikoner i sin kamp for å få kjent menneskeheten skyldig i at temperaturene har steget umerkelig de seinere år, og slik at dette kan benyttes som basis for å innføre drakoniske politiske tiltak. Alt dette på tross av at "hockeykølla" er basert på feilaktig statistikk og juks med data og på tross av at selve temperaturstatistikken er justert og jukset med av NASA/GISS i den grad at hele endringen er innefor størrelsesordenen på "justeringene". Men hvem bryr seg om slike detaljer ...

Det Josik gjør er å vise til et studium i journalen "Nature Climate Change"  som viser en helt annen sannhet enn det IPCC forsøker å framstille med sin hockeykølle". Studiet viser bl.a. en temperaturkurve fra Lappland for de 2000 siste år, der trenden har i det store og hele vært fallende, altså en avkjøling.
Dette er å banne i klimakirken, og da trår selvsagt de betalte debatt-trollene til med det de har, og det er ikke så mye annet en å trolle. Det begynner med Goddard  ( =Klimasirkus =Klimakaos =skeptikerskeptiker) som tilkaller "dumskalle" som igjen følger opp med 37 (trettisju) intetsigende spam-innlegg som alltid siterer en tekst slik at innlegget skal ta mest mulig plass. Sitatene er gjerne vesentlig lengre enn de tøvete én-linjers innleggene. Hele poenget er å drukne debatten slik at Josiks opprinnelige budskap skal glemmes. Mens dumskallen sover, holder Goddard fortet med 4-5 innlegg.

Etter et døgn med slik trolling i tråden, tok Jamidentredje først opp trollingen/terroriseringen, og deretter la han inn et lengre saksargument:


Litt seinere, med ytterligerer spamming fra dumskalle, tok Jamidentredje bladet fra munnen, og henvendte seg direkte til redaktøren fra nettdebatten:
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)
 

Det ærlige svaret fra redaktøren i VG kom i raskt form av at innlegget forsvant sporløst, uten noen som helst form for tilbakemelding. Derfor ble spørsmålet gjentatt  
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)

 imøbe observerer lett ironisk at mer demokrati og større åpenhet kan ta mange former
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)

  
Amatør_1 observerte den slående likheten i dette mønsteret med sensur som VGD her praktiserer, med tilsvarende på nå avdøde Aftenpostens Debattsentral.
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)


Ved pålogging på VGD neste gang, ble Amatør_1 møtt med følgende melding, der Amatør_1 sitt aller første innlegg i tråden blir slettet med begrunnelsen "Gjentatte postinger av samme innlegg (såkalt "spamming"), forsøk på avsporing av debatten eller på annen måte ødelegger debatten".

Dette er jo en meget interessant begrunnelse, all den tid dette altså var forfatterens aller første innlegg i tråden, og der spammingen og VGs forsvar av spammingen blir kritisert. Det minnes om at dumskalle altså har postet nøyaktig 37 forutgående spam-innlegg, og det kun i denne ene tråden.
imøbe satte pris på observasjonen
(INNLEGGET BLE SEINERE SLETTET AV VGD)


Amatør_1 peker på debattfiksingen som foregår, og det irrasjonelle i at mediene diskuterer en relativt betydningsløs kampfiksing i fotball, sammenlignet med en uendelig kostbar (i form av kroner og demokrati) debattfiksing:


Det vi kan observere, er et par ting.

For det første er det en gjennomført sletting av alle referanser til MSM-redaktørenes konspirasjoner om hvordan de skal kunne forhindre klimaskeptikere til å få komme til orde, altså "Troll kan temmes"-videoene, også omtalt her, og på VGD her . Mye tyder på at det er noen som har dårlig samvittighet.

For det andre framstår disse slettingene med begrunnelser, som rene trakkasserier av menige nettdebattanter fra VGDs redaktører sin side, et mønster vi gjenkjenner fra AD. Først lar man spammingen få fritt spillerom (37 spam/avledninger fra dumskalle), og når noen protesterer mot spammingen, så slettes protestene med begrunnelsen at det er spam og avledning.George Orwell ville vært stolt over en slik ordning.

Det er umulig å komme til noen annen konklusjon enn at VGD har havnet på den samme galeien som AD, der modereringen er overtatt av aktivister. Igjen ser vi et klare tegn på at hele debattregimet til de store mediene i Norge er offer for debattfiksing og MSM framstår som stadig mer uegnet som vertskap for offentlig debatt.

Det er grunn til å tro at VGD vil ende på lignende måte som AD, der en stråmannsbegrunnelse (22/7) ble benyttet som bakteppe for å gjennomføre noe "Troll kan temmes"-videoene forlengst hadde vist oss: MSM liker ikke sine egne debattfora, for der kan faktisk leserne si sin egen mening om saker de selv tar opp. Derfor kommer VGD til å forsvinne, og situasjonen blir som i Aftenposten: Ingen fri debatt, kun tillatt å kommentere på saker som "journalistene" bestemmer skal kunne kommenteres.

"Mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet"

Troll med mange netthoder


Vi henter fram stoff fra “Troll kan temmes” en konferanse avholdt av Norwegian Online News Association (NONA), der temaet er nett-debatter i regi av MSM ("main stream media")  - altså de store mediebedriftene her til lands.

Fugl Føniks har valgt å igjen vise til denne konferansen, fordi den blottlegger mediens forkrøplede syn på hva offentlig debatt er for noe generelt, og i særdeleshet hvordan disse menneskene ser på den offentlige klimadebatten.

Nedenfor er gjengitt 2 av 12 videoer fra denne konferansen, der det kommer noen meget avslørende utsagn fra folk som angivelig er ansvarlige for online debatter, og der de uten blygsel tar parti i klimadebatten og med den største selvfølgelighet beskriver hvordan deres meningsmotstandere (for nøytrale er de sannelig ikke) skal forhindres fra å komme til orde, ved direkte og indirekte debattfiksing.

Om du ønsker å se samtlige 12 innslag, så finner du disse her, men de som er vist direkte her, er de mest relevante for temaet. 

11. debatt og kommentarer12. sluttkommentarer Mina og EirikHele konferansen formidler et forkvaklet syn på hva offentlig debatt er for noe. Det disse folkene sitter og sier, er at offentlig debatt foregår og skal foregå under deres ledelse, der de uten noen form for kontrollmekanisme skal "dømme over levende og døde" så og si. Det vil si, de anser seg fullt ut kapable til å vurdere hva som "selvfølgelig må slettes" og stiller ikke engang spørsmål ved det etiske ved å slette meninger og ytringsformer de ikke liker.

Dette er en svært farlig vei å gå, vi har med folk å gjøre som mangler selvinnsikt og oser av fanatisk selvgodhet. De har så dårlig forståelse av problemet at de faktisk har lagt denne videoserien åpent ut på nettet, det er vel det beste en kan si om det hele.

Hvis noen fortsatt lurer: Det vi har sett på AD (Aftenpostens Debattsentral), VGD (VG-Debatt) og i andre medier, og som denne videoserien dokumenterer, er at MSM er fullstendig uegnet som vertskap for offentlig debatt. Medienes økonomi er presset, og disse folkene ser på debatten som deres egen eiendom som kan bidra til overskudd. Derfor diskuterer de åpent hvordan de selv skal starte tråder (gud bedre om en leser fikk lov til det) og lede debatten inn på den rette vei, slik de selv mener den skal være. Dette gjøres selvsagt anonymt av disse mediefolkene.

Da er vi over på dette med fullt navn. Ja, det finnes troll. Ingen vet det bedre enn oss. Men medienes krav om fullt navn i debattene er etter manges syn en klar og tydelig mekanisme for ensretting. Bare ikke-kontroversielle standpunkter vil fremmes på denne måten. Mange standpunkter er kontroversielle i forhold til arbeidsgiver, familie og andre. Dette har vi sett i tonnevis i klimadebatten. Å kreve at all debatt skal foregå under fullt navn, er en uetisk og en form for sensur. Det er lang historisk presedens på at politisk debatt av og til foregår og må foregå under pseudonym. Her forklarer Aftenposten selv hvorfor det er slik:

Ble truet med sparken etter å ha skrevet debattinnlegg


At virkeligheten er slik vet alle, innkludert mediene selv. Derfor er det spesielt tankevekkende at de samme mediene allikevel krever fullt navn. Det viser at hensikten ikke er å forhindre trolling, men rett og slett å begrense muligheten for å ytre seg i den offentlige debatten med noe annet en ikke-kontroversielle synspunkter og meninger.

"Men det blir jo bare trolling når man poster anonymt", hører en ofte motargumentet.Nei, det gjør faktisk ikke det uten videre. Se på  klimaforskning.com, for eksempel. Dessuten, hvis man virkelig har problemer med ekte troll, som vi idag ser på VGD, så finnes det enkle tekniske løsninger som rydder opp i det, dersom man vil. Hva karakteriserer VGD-trollene for eksempel? Jo, et enormt stort antall visvass-postinger som har som hensikt å drukne andres synspunkter, og generelt ødelegge debatten. Den enkle løsningen ville for eksempel være at ingen debatt-deltaker får lov til å poste mer enn f.eks. 5 innlegg per dag. Dette er mer enn nok til at vesentlige ting kommer fram, uten kostnad for deltakerne, samtidig som det fratar trollene mye av deres evne til trolling, samtidig som deres uttalerett forsvares.

Så hvorfor gjør ikke VG og andre dette? Svaret ligger ganske åpenbart i luften for den som følger med: Mediene ønsker slett ikke å temme trollene, de ønsker tvert om å bruke trollene til å fremme sin egen agenda, slik det har foregått i klimadebatten i årevis. Mediene har tatt parti i klimadebatten i den grad at det hele har antatt religiøse former. Absolutt alle midler anses rettferdige for å forhindre at alternative syn kommer til orde, og noe av det mest effektive er å benytte betalte troll som poster tusenvis av intetsigende innlegg som forvirrer og frustrerer en ærlig debattant. Det er dette mediene mener med at Troll kan temmes , de skal temmes til å tjene politiske formål, i strid med demokratiske prinsipper.

Istedet bør gjentas at MSM har påvist til fulle at de ikke er verdig til å være vertskap for offentlig debatt, og slik debatt må derfor føres på uavhengige blogger og diskusjonsfora, slik som klimaforskning.com.

søndag 29. april 2012

Etter AD: Fortsatt rabiat sensurering i Aftenposten

Denne bloggen har dokumentert hvordan sensuren har grepet om seg i norske medier, og i særdeleshet har fokuset vært rettet mot Aftenpostens Debattsentral (AD), som ble nedlagt og fjernet 22. Juli 2011. Dette framstår forøvrig som noe av en ultimat sensurhandling fra Aftenpostens side, fordi de i suveren forakt for åndsverksloven har frarøvet opphavsmennenes tilgang til egne åndsverk.

Så kunne man kanskje si at Aftenposten innså at AD hadde gått fullstendig av skaftet og at AD-moderatorene var ute av kontroll, og eneste løsning var å stenge hele greia?

Men dersom det hadde vært tilfelle, så ville vi vel ikke oppleve nye eksempler på lesersensur i komentarene etter artiklene (som jo er eneste gjenværende diskusjonsmulighet i regi av Aftenposten)?  Men heller ikke dette stemmer, sensuren lever fortsatt i beste velgående i Aftenposten.

Les innlegget på bloggen Ukorrigerte Meninger Rabiat sensurering i Aftenpostens forum 

Se også relevant info og diskusjon om dette på Klimaforskning.com sitt forum
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,635.msg12309.html#msg12309


mandag 23. april 2012

God artikkel om ensretting i mediene

Les artikkelen  - Harmen over det Breivik har gjort, gjør kommentatorene blinde, det er en god beskrivelse av ensrettingskulturen i norske medier. Ensretting er en form for sensur.

ABB er en drapsmann. Han skal straffes med lovens midler. Men folket har rett til objektiv informasjon i mediene, noe norske "journalister" synes å være uenige i.

mandag 3. oktober 2011

Trollene sprekker ikke - men hva med hyklerne?

Maken til lavmål i debatten sensuren skal man lete lenge etter, ref. denne artikkelen i Aftenposten:

Trollene sprekker ikke
 "Naivitet. Etter 22.7 har åpen debatt blitt sett på som måten å bekjempe radikale holdninger i innvandrings- og integreringsdebatten."

Hykleri. Når man har lagt alt inn på å stenge eller forhindre all offentlig debatt, se her, her og her, så er det intet mindre enn hykleri å hevde  at det har vært noen "åpen debatt". Ikke det at man er spesielt opptatt av innvandrings- og integreringsdebatten, utover det at man selv er gift med en innvandrer, men å forhindre debatt slik mediene og offentligheten har gjort på flere steder - spesielt i Aftenposten - se det er alt annet enn åpenhet i samfunnsdebatten.

"Troen på at åpen debatt er veien til et opplyst og legitimt folkestyre er en demokratisk bærebjelke."

Hykleri.

Klima som temperaturmåler

Uten å fornærme saklige kritikere; klimadebatten er en viktig parallell. Det er ikke tilfeldig at Anders Behring Breivik var klimaskeptiker.

Selvfølgelig, en slik uhyrlig påstand er ikke ekstrem. Her har du åpenheten i all sin skjønnhet. Så fint at vi ikke skal fornærmes. Men hvis du ikke aksepterer det uvitenskapelige klima-dogmet, så skal du assosieres med massemord. Det er dette dogmatikerne mener med "åpen debatt".

Disse folkene som tenker slik har panikk, for hele svindelen rundt påstanden om menneskeskapt global oppvarming har forlengst falt fra hverandre vitenskapelig, og nå skjer det samme i folk flests bevissthet. Det faller enkelte svært tungt for brystet, og de viser klare tegn til kognitiv dissonnans.

Cognitive Dissonance

In this important theory, ‘cognitions’ embrace ‘knowledge’, attitude, emotion (or ‘ambivalence’), belief, and behaviour. Cognitions that contradict each other are termed ‘dissonant,’ while cognitions that agree with each other are ‘consonant.’ Cognitions which neither agree nor disagree are ‘irrelevant.’ The sudden arrival of a new cognition that is dissonant with a currently-held cognition creates a ‘state of dissonance.’ The important issue then becomes how can this disruptive dissonance be reduced, or eased, for the believer.

Amelioration may be achieved by trying either to eliminate one of the cognitions altogether or to create a new, consonant cognition between the two competing cognitions. We should also note that there can be significant degrees of dissonance. The maximum possible dissonance is equal to the resistance to change of the less ‘resistant cognition’. Thus, once dissonance attains a level that overcomes the resistance of one of the cognitions, that cognition will be amended, or eliminated, and dissonance will be reduced for the believer.

In terms of social behaviour, this will cause people who suffer the pain of dissonance either to seek out actively ‘knowledge’ that will reduce the dissonance for them personally, or to avoid/ignore the competing ‘knowledge’ completely. If the latter, then people who are involuntarily exposed to such ‘knowledge’ will do their level-best to discount that ‘knowledge’, either by deliberately misinterpreting it or by denying it vigorously, at least to themselves.

 For eksempel slik

At mer fakta og mer debatt kan ta knekken på radikale meninger er, ironisk nok, ikke i tråd med fakta. Disse trollene sprekker ikke i solen, de blir bare sintere.

Det Frederik Gjerløff ikke har forstått, er at han karakteriserer seg selv, der han framstår som den komplette hykler. Når sprekker han?

lørdag 10. september 2011

met.no: Hvor ble det av fjordårets vinter?

 15. november 2010 varslet met.no en Vinter over temperaturnormalen, de sa bl.a. "Perioden desember-februar utgjør de tre meteorologiske vintermånedene. " og "Størst avvik fra temperaturnormalen viser beregningen for indre deler av Sør-Norge med 2,5 °C over normalen.".

Virkeligheten ble en helt annen, undertegnede målte selv gjennomssnittsemperaturer for hele 3-månedersperioden sett under ett lå på ca. 5.5°C kaldere enn sesongvarslet. Dette ble mye diskutert på den nå stengte Aftenpostens Debattsentral under tråden "Sesongvarsler til forlystelse.", der det ble vist til met.no sin offisielle oppsummering 10.03.2011 som var å finne på denne adressen

http://met.no/Nyheter/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=7616

Om du følger linken over, kommer du nå bare til en tom side hos met.no


Opprinnelig inneholdt denne siden en artikkel der met.no vedgikk at Sesongvarslet bommet med 4-5 grader som de selv uttrykte det:
Hvorfor er ikke denne artikkelen lengre å finne hos met.no? Er det rene tekniske grunner, eller er det problemer med i lengden å erkjenne at met.no sine sesongvarsler tar for en stor del fullstendig feil, og er i realiteten ingenting verdt?

Her er skjermbilde av sesongvarslet slik det opprinnelig ble publisert-


En bare undres.

mandag 15. august 2011

Mer åpenhet, mer demokrati - eller mer sensur?


Fugl Føniks har nylig omtalt det faktum at Aftenpostens Debattsentral (AD) er "midlertidig" stengt, under dekke av hendelsene 22. Juli. Der ble det vist til Statsminister Jens Stoltenberg sin tale i Oslo Domkirke 24. Juli hvor han uttalte: 
"Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet". 
Vi ser nå hvordan medier som Aftenposten tolker dette i sitt eget bilde. Etter at AD ble stengt har det kun eksistert én eneste tråd der AD en gang var. Denne er meget langsom og krever innlogging via det drakoniske Facebook. Ikke særlig demokratisk i et samfunn der mulighet til anonyme ytringer er en grunnleggende forutsetning for demokratiet.

På tross av dette har en kunnet observere flere kritiske røster som stiller seg spørrende til Aftenpostens stengning av AD, og som på ulike måter har bedt om en normalisering. Noe svar har ikke kommet fra Aftenposten på disse henvendelsene, det utvises ingen åpenhet om temaet.

Men det er kanskje greit at debatten "tas ned på et lavere nivå" i respekt for de som ble rammet? En slags utvist humanitet?

Slik kan det kanskje fortone seg på overflaten, men virkeligheten er fullstendig annerledes. Aftenptnposten respekterer hverken de rammede eller debattantene. Virkeligheten er at medier som Aftenposten gjør de de kan for å undertrykke kritiske røster, og i særdeleshet slike røster som måtte finne på å stille spørsmål ved deres praksis og motiver for håndtering av debatter generelt, men også håndteringen av 22. Juli-tragedien spesielt.

Følgende innlegg var idag å lese i den ene tråden på siden der AD en gang fantes:


Klar og tydelig tale, ingen usakligheter, postet under fullt navn. Det er jo slik mediene vil ha det nå.

Feil.

Problemet her er at posteren har selvstendige meninger og kritiserer medienes forsøk på monopolisering av det politiske ordskiftet, og anbefaler velgere å gå utenom mediene og snakke direkte med politikerne. Og slikt kan en jo ikke ha noe av. Hva gjør så Aftenposten med det? Enkelt, det slettes i god George Orwell-stil slik at det i ettertid ikke finnes noe synlig spor etter kritikken. Intet demokrati, ingen åpenhet, ingen humanitet.

Kun sensur.

For den som fortsatt måtte være i tvil om dette fakisk skjer: Her er skjermdump fra tråden slik den framstod ca 20:30 14. Juli 2011:Og her er tilsvarende skjermdump fra 22:58 14. Juli 2011:


Som det framgår er det aktuelle innlegget, med kritikk mot aftenposten sporløst forsvunnet. Der Stoltenberg sitt svar er "... mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet", er Aftenpostens svar mindre demokrati, mindre åpenhet og mer totalitær sensur.


--
"Winston Smith: Does Big Brother exist?
O'Brien: Of course he exists.
Winston Smith: Does he exist like you or me?
O'Brien: You do not exist. "