mandag 15. august 2011

Mer åpenhet, mer demokrati - eller mer sensur?


Fugl Føniks har nylig omtalt det faktum at Aftenpostens Debattsentral (AD) er "midlertidig" stengt, under dekke av hendelsene 22. Juli. Der ble det vist til Statsminister Jens Stoltenberg sin tale i Oslo Domkirke 24. Juli hvor han uttalte: 
"Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet". 
Vi ser nå hvordan medier som Aftenposten tolker dette i sitt eget bilde. Etter at AD ble stengt har det kun eksistert én eneste tråd der AD en gang var. Denne er meget langsom og krever innlogging via det drakoniske Facebook. Ikke særlig demokratisk i et samfunn der mulighet til anonyme ytringer er en grunnleggende forutsetning for demokratiet.

På tross av dette har en kunnet observere flere kritiske røster som stiller seg spørrende til Aftenpostens stengning av AD, og som på ulike måter har bedt om en normalisering. Noe svar har ikke kommet fra Aftenposten på disse henvendelsene, det utvises ingen åpenhet om temaet.

Men det er kanskje greit at debatten "tas ned på et lavere nivå" i respekt for de som ble rammet? En slags utvist humanitet?

Slik kan det kanskje fortone seg på overflaten, men virkeligheten er fullstendig annerledes. Aftenptnposten respekterer hverken de rammede eller debattantene. Virkeligheten er at medier som Aftenposten gjør de de kan for å undertrykke kritiske røster, og i særdeleshet slike røster som måtte finne på å stille spørsmål ved deres praksis og motiver for håndtering av debatter generelt, men også håndteringen av 22. Juli-tragedien spesielt.

Følgende innlegg var idag å lese i den ene tråden på siden der AD en gang fantes:


Klar og tydelig tale, ingen usakligheter, postet under fullt navn. Det er jo slik mediene vil ha det nå.

Feil.

Problemet her er at posteren har selvstendige meninger og kritiserer medienes forsøk på monopolisering av det politiske ordskiftet, og anbefaler velgere å gå utenom mediene og snakke direkte med politikerne. Og slikt kan en jo ikke ha noe av. Hva gjør så Aftenposten med det? Enkelt, det slettes i god George Orwell-stil slik at det i ettertid ikke finnes noe synlig spor etter kritikken. Intet demokrati, ingen åpenhet, ingen humanitet.

Kun sensur.

For den som fortsatt måtte være i tvil om dette fakisk skjer: Her er skjermdump fra tråden slik den framstod ca 20:30 14. Juli 2011:Og her er tilsvarende skjermdump fra 22:58 14. Juli 2011:


Som det framgår er det aktuelle innlegget, med kritikk mot aftenposten sporløst forsvunnet. Der Stoltenberg sitt svar er "... mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet", er Aftenpostens svar mindre demokrati, mindre åpenhet og mer totalitær sensur.


--
"Winston Smith: Does Big Brother exist?
O'Brien: Of course he exists.
Winston Smith: Does he exist like you or me?
O'Brien: You do not exist. "


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar