lørdag 4. juni 2011

Ingen norske forskere bestrider AGW

Ingen norske forskere bestrider AGW


Merk: Dato/klokkeslett for dette innlegget var opprinnelig 04.06.2011 kl 03:00. Klokkeslettet er nå oppdatert til 04.06.2011 kl 21:15 pga. de oppsiktsvekkende ekstra nyhetene gjengitt i oppdateringen nederst.

Et innlegg av Ingmari 29.05.11 12:22 var nokså uskyldig (har ikke skjermdump, men ordlyden var nøyaktig som sitert under:

Av Ingmari:
"Jeg har lagt merke til at en og samme person ser ut for å opptre med flere personligheter. Én er uten humor, uten evne til å debattere, bare forkynne, og samtidig latterliggjøre og provosere. En annen kan være saklig og høflig og til og med vise menneskelige følelser. Og sannelig har jeg sett et par små forekomster av tegn på humor også! "
 

Kort tid etterpå var det ingen nye innlegg fra debattanten Ingmari å se, selv om denne debattanten hadde vært aktiv i dagene før.

Påstanden om "spekulering i nick" er jo helt hinsides, idet den regelen skal forhindre debattanter i å opptre med flere "nick". Det Ingmari gjør, uten å nevne noen konkret, er å si at det legges merke til at en annen person ser ut for å opptre med flere personligheter. Det er jo for det første ikke debattanten Ingmari dette dreier seg om, og den observasjonen som beskrives går ikke på at én person bruker flere nick (som aftenpostens regelverk forbyr), men at étt nick ser ut til å ha flere personligheter.

Kan det være slik at Ingmari har blitt utelukket fra forumet etter å ha omtalt en slik observasjon? I så fall med hvilken hjemmel? Og hvorfor er dette temaet så sensitivt at innlegg om saken må slettes, og debattanter stilner?



Oppdatering 04.06.2011 kl. 21:15


Denne saken har nå tatt en ny og relativt dramatisk vending. Det har kommet denne bloggen for øre at spekulasjonene over er korrekte. Debattanten Ingmari ble faktisk utestengt en uke for å ha skrevet det ovenstående. Her er hvordan det artet seg for Ingmari:


Dette er horribelt og assosiasjonene til Kafka-prosess og George Orwells 1984 er nærliggende. Det er heller ikke beroligene å lese hva moderator opplyser Ingmari om på epost, som svar på en henvendelse om hva det er som foregår:


Man blir direkte målløs av dette. Dette er mobbing fra Moderator, og ingenting annet. Et grelt eksempel på hvordan det går med moderatorer ute av kontroll.





Oppdatering 05.06.2011 kl 10:40

Et lite intermesso følger




Det somvirker åpenbart er at slettinger initeres av emosjoner hos moderator+støttespillere. Det er også tyelig at enkelte, i dette tilfelle dumskalle, har mer støtte fra moderator enn andre. Kanskje har det en sammenheng med at avstanden mellom disse personene ikke er plagsomt stor?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar