lørdag 4. juni 2011

Hvor mye stiger havet?

Hvor mye stiger havet? 

I denne tråden, der temaet er havnivå, bedriver alarmisten dumskalle sedvanlig forkludring av debatten med en lang rekke villedende og meningsløse innlegg, noe han har for vane i det fleste tråder, en teknikk han og skeptikerskeptiker lykkes å stenge klimadebatten på forskning.no med.

Dette påtales av bl.a. stjakobs:Jostemikk tar bladet fra munnen og forteller dumskalle hvordan det hele oppfattes. Han henvender seg og direkte til moderator med anmodning om at det tas affære:

Ingenting skjer med hverken skeptikerskeptiker eller dumskalle sine innlegg. Derimot skjer dette:


Moderator har feller interesse med herrene skeptikerskeptiker og dumskalle. Finnes det flere fellestrekk?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar