mandag 3. oktober 2011

Trollene sprekker ikke - men hva med hyklerne?

Maken til lavmål i debatten sensuren skal man lete lenge etter, ref. denne artikkelen i Aftenposten:

Trollene sprekker ikke
 "Naivitet. Etter 22.7 har åpen debatt blitt sett på som måten å bekjempe radikale holdninger i innvandrings- og integreringsdebatten."

Hykleri. Når man har lagt alt inn på å stenge eller forhindre all offentlig debatt, se her, her og her, så er det intet mindre enn hykleri å hevde  at det har vært noen "åpen debatt". Ikke det at man er spesielt opptatt av innvandrings- og integreringsdebatten, utover det at man selv er gift med en innvandrer, men å forhindre debatt slik mediene og offentligheten har gjort på flere steder - spesielt i Aftenposten - se det er alt annet enn åpenhet i samfunnsdebatten.

"Troen på at åpen debatt er veien til et opplyst og legitimt folkestyre er en demokratisk bærebjelke."

Hykleri.

Klima som temperaturmåler

Uten å fornærme saklige kritikere; klimadebatten er en viktig parallell. Det er ikke tilfeldig at Anders Behring Breivik var klimaskeptiker.

Selvfølgelig, en slik uhyrlig påstand er ikke ekstrem. Her har du åpenheten i all sin skjønnhet. Så fint at vi ikke skal fornærmes. Men hvis du ikke aksepterer det uvitenskapelige klima-dogmet, så skal du assosieres med massemord. Det er dette dogmatikerne mener med "åpen debatt".

Disse folkene som tenker slik har panikk, for hele svindelen rundt påstanden om menneskeskapt global oppvarming har forlengst falt fra hverandre vitenskapelig, og nå skjer det samme i folk flests bevissthet. Det faller enkelte svært tungt for brystet, og de viser klare tegn til kognitiv dissonnans.

Cognitive Dissonance

In this important theory, ‘cognitions’ embrace ‘knowledge’, attitude, emotion (or ‘ambivalence’), belief, and behaviour. Cognitions that contradict each other are termed ‘dissonant,’ while cognitions that agree with each other are ‘consonant.’ Cognitions which neither agree nor disagree are ‘irrelevant.’ The sudden arrival of a new cognition that is dissonant with a currently-held cognition creates a ‘state of dissonance.’ The important issue then becomes how can this disruptive dissonance be reduced, or eased, for the believer.

Amelioration may be achieved by trying either to eliminate one of the cognitions altogether or to create a new, consonant cognition between the two competing cognitions. We should also note that there can be significant degrees of dissonance. The maximum possible dissonance is equal to the resistance to change of the less ‘resistant cognition’. Thus, once dissonance attains a level that overcomes the resistance of one of the cognitions, that cognition will be amended, or eliminated, and dissonance will be reduced for the believer.

In terms of social behaviour, this will cause people who suffer the pain of dissonance either to seek out actively ‘knowledge’ that will reduce the dissonance for them personally, or to avoid/ignore the competing ‘knowledge’ completely. If the latter, then people who are involuntarily exposed to such ‘knowledge’ will do their level-best to discount that ‘knowledge’, either by deliberately misinterpreting it or by denying it vigorously, at least to themselves.

 For eksempel slik

At mer fakta og mer debatt kan ta knekken på radikale meninger er, ironisk nok, ikke i tråd med fakta. Disse trollene sprekker ikke i solen, de blir bare sintere.

Det Frederik Gjerløff ikke har forstått, er at han karakteriserer seg selv, der han framstår som den komplette hykler. Når sprekker han?

lørdag 10. september 2011

met.no: Hvor ble det av fjordårets vinter?

 15. november 2010 varslet met.no en Vinter over temperaturnormalen, de sa bl.a. "Perioden desember-februar utgjør de tre meteorologiske vintermånedene. " og "Størst avvik fra temperaturnormalen viser beregningen for indre deler av Sør-Norge med 2,5 °C over normalen.".

Virkeligheten ble en helt annen, undertegnede målte selv gjennomssnittsemperaturer for hele 3-månedersperioden sett under ett lå på ca. 5.5°C kaldere enn sesongvarslet. Dette ble mye diskutert på den nå stengte Aftenpostens Debattsentral under tråden "Sesongvarsler til forlystelse.", der det ble vist til met.no sin offisielle oppsummering 10.03.2011 som var å finne på denne adressen

http://met.no/Nyheter/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=7616

Om du følger linken over, kommer du nå bare til en tom side hos met.no


Opprinnelig inneholdt denne siden en artikkel der met.no vedgikk at Sesongvarslet bommet med 4-5 grader som de selv uttrykte det:
Hvorfor er ikke denne artikkelen lengre å finne hos met.no? Er det rene tekniske grunner, eller er det problemer med i lengden å erkjenne at met.no sine sesongvarsler tar for en stor del fullstendig feil, og er i realiteten ingenting verdt?

Her er skjermbilde av sesongvarslet slik det opprinnelig ble publisert-


En bare undres.

mandag 15. august 2011

Mer åpenhet, mer demokrati - eller mer sensur?


Fugl Føniks har nylig omtalt det faktum at Aftenpostens Debattsentral (AD) er "midlertidig" stengt, under dekke av hendelsene 22. Juli. Der ble det vist til Statsminister Jens Stoltenberg sin tale i Oslo Domkirke 24. Juli hvor han uttalte: 
"Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet". 
Vi ser nå hvordan medier som Aftenposten tolker dette i sitt eget bilde. Etter at AD ble stengt har det kun eksistert én eneste tråd der AD en gang var. Denne er meget langsom og krever innlogging via det drakoniske Facebook. Ikke særlig demokratisk i et samfunn der mulighet til anonyme ytringer er en grunnleggende forutsetning for demokratiet.

På tross av dette har en kunnet observere flere kritiske røster som stiller seg spørrende til Aftenpostens stengning av AD, og som på ulike måter har bedt om en normalisering. Noe svar har ikke kommet fra Aftenposten på disse henvendelsene, det utvises ingen åpenhet om temaet.

Men det er kanskje greit at debatten "tas ned på et lavere nivå" i respekt for de som ble rammet? En slags utvist humanitet?

Slik kan det kanskje fortone seg på overflaten, men virkeligheten er fullstendig annerledes. Aftenptnposten respekterer hverken de rammede eller debattantene. Virkeligheten er at medier som Aftenposten gjør de de kan for å undertrykke kritiske røster, og i særdeleshet slike røster som måtte finne på å stille spørsmål ved deres praksis og motiver for håndtering av debatter generelt, men også håndteringen av 22. Juli-tragedien spesielt.

Følgende innlegg var idag å lese i den ene tråden på siden der AD en gang fantes:


Klar og tydelig tale, ingen usakligheter, postet under fullt navn. Det er jo slik mediene vil ha det nå.

Feil.

Problemet her er at posteren har selvstendige meninger og kritiserer medienes forsøk på monopolisering av det politiske ordskiftet, og anbefaler velgere å gå utenom mediene og snakke direkte med politikerne. Og slikt kan en jo ikke ha noe av. Hva gjør så Aftenposten med det? Enkelt, det slettes i god George Orwell-stil slik at det i ettertid ikke finnes noe synlig spor etter kritikken. Intet demokrati, ingen åpenhet, ingen humanitet.

Kun sensur.

For den som fortsatt måtte være i tvil om dette fakisk skjer: Her er skjermdump fra tråden slik den framstod ca 20:30 14. Juli 2011:Og her er tilsvarende skjermdump fra 22:58 14. Juli 2011:


Som det framgår er det aktuelle innlegget, med kritikk mot aftenposten sporløst forsvunnet. Der Stoltenberg sitt svar er "... mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet", er Aftenpostens svar mindre demokrati, mindre åpenhet og mer totalitær sensur.


--
"Winston Smith: Does Big Brother exist?
O'Brien: Of course he exists.
Winston Smith: Does he exist like you or me?
O'Brien: You do not exist. "


fredag 12. august 2011

VG stenger for anonyme innlegg

VG stenger for anonyme innlegg

Debattens Fugl Føniks har som formål å dokumentere og debattere medienes sensur av den offentlige debatten. Den som tror at norske mediebedrifter, med Aftenposten i spissen, ikke bedriver sensur av helt legitime meningsytringer som målbæres av mange oppegående mennesker, kan lese igjennom noen av innleggene her på Fugl Føniks, og således få et lite glimt av hvordan virkeligheten fortoner seg. Husk dog at det som er dokumentert her kun er en liten flik av et mye større sensurproblem.

Fugl Føniks tar utgangspunkt i klimadebatten, men interesserer seg også for det generelle debattklimaet i mediene. Vi har tidligere omtalt hvordan forskning.no stengte for åpen klimadebatt, og hvordan Aftenposten benyttet hendelsene 22. Juli som en "nyttig krise" der de fikk oppnådd noe de lenge hadde ønsket: Stramme inn på folk flests mulighet til å delta i åpen debatt, ved å stenge debattsentralen.

Denne målsettingen om å stramme inn  på folk flests mulighet til å delta i åpen debatt ble drøftet mellom sentrale administratorer/moderatorer for norske nettmedier 1. Mars 2011, se videoer. Denne samlingen videoer er såpass avslørende for medienes totalitære tankegang at Debattens Fugl Føniks har lagret en egen backup i tilfelle dette materialet fjernes fra nettet.

Er dette bare tilfeldigheter? Nei, vi ser nå en konsekvent linje der mediene åpenbart mener de kan forlange at debattantene skal framstå med fullt navn, samtidig som de selv ligger fullstendig skjult i kulissene og sletter meninger de ikke liker, helt etter eget forgodtbefinnende og oftest i strid med egendefinerte regler. Det er akkurat dette Fugl Føniks har påvist hos Aftenpostens Debattsentral (AD).

Etter at AD stengte, har VGs debattforum vært et alternativ. Men nå har også VG annonsert at de vil stenge for anonyme innlegg: 
 "Mens det tidligere har vært mulig å legge inn anonyme kommentarer under enkelte nyhetssaker i nettavisen, stengte redaktøren for denne muligheten torsdag. I stedet må de som ønsker å kommentere logge seg inn via det sosiale nettstedet Facebook, hvor langt de fleste opererer under sitt virkelige navn og oftest med bilde."
 Jaha, nå skal man altså godta de drakoniske betingelsene hos Facebook for å få lov til å ytre seg i den offentlige debatten hos VG. Hvor finner vi så Facebook-profilen til VGs moderatorer? Eller er det bare den menige debattant som skal "outes"? Denne utviklingen er meget bekymringsfull, og dessverre konsistent med hva vi vet om medienes tankesett mhp. demokratisk debatt.

Hva er så grunnen til at mediene, her representert av VG, krever å "oute" sine debattanter med fullt navn? VG og Aftenposten har lenge krevet registrering av debattanter, så de kjenner allerede våre navn og telefonnummer. Det samme kan ikke sies om bl.a. Aftenpostens moderatorer, de er fullstendig anonyme og ukjente for debattantene.

Det er snarere grunn til å tro at hensikten med denne nye politikken er å begrense muligheten for fri meningsytring, det er mange legitime ytringer en ikke kan uttrykke offentlig, ens arbeidsgiver eller bekjentskapskrets har ofte ikke noe med å vite hva en mener om for eksempel et politisk spørsmål. Dessuten kan slike ytringer seinere komme til å bli brukt på måter man ikke har kontroll over.

Et krav om at all debatt i offentligheten skal foregå under fullt navn er derfor det motsatte av åpenhet, det er en effektiv form for monopolisering av meningsytringer, mao. en form for sensur.

lørdag 30. juli 2011

En langsommere debatt - Aftenpostens Debattsentral stengt!

En langsommere debatt - Aftenpostens Debattsentral stengt!

Kondolanser sendes herved til alle som er rammet av det forferdelige som skjedde 22. Juli 2011.

Statsminister Jens Stoltenberg holdt en flott tale 24. Juli i Oslo Domkirke, der han bl.a. sa følgende "Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet". Første reaksjon på dette er å være 100% enig, samtidig som en er 99% sikker på at ambisjonen ikke vil bli fulgt opp i praksis.

Nå begynner vi å ane hva vi har i vente. I Mai 2011 opplevde vi at forskning.no stengte for all åpen klimadebattdebatt. Et annet viktig forum for klimadebatt har vært Aftenpostens Debattsentral, selv med alle sine alvorlige feil, manipulasjoner som er vel dokumentert her på Fugl Føniks. I ly av terroraksjonen 22. Juli, har nå Aftenposten sett sitt snitt til å stenge hele Debattsentralen. Er det dette Stoltenberg mente med "mer åpenhet, mer demokrati?"

Leder for forskning.no er tidligere AKP'er Nina Kristiansen, hun stengte debatten på forskning.no under overskriften "En annen klimadebatt".

Redaktør for Aftenposten, er tidligere AKP'er Hilde Haugsgjerd, hun stengte debatten på Aftenpostens Debattsentral under overskriften "En langsommere debatt".

Er det noen likheter her?

Hvorfor opplever vi mindre åpenhet og mindre demokrati i mediene i samme øyeblikk som våre ledende politikere forteller oss at det motsatte skal skje?

Demokratiet kommer ikke fra politikere, det burde vi vite. Demokratiet kommer fra folket selv. I denne sammenhengen er det verd å peke på det nye forumet for klimadebatt som er etablert på http://klimaforskning.com/forum/ . Folket selv har sørget for den åpenheten og det demokratiet som Stoltenberg snakket om. La oss føre klimadebatten videre der!

onsdag 8. juni 2011

Klima og Humor II

Klima og Humor II

Klimadebatten kan være hissig og opphetet. Derfor har BorisA laget en tråd "Klima og humor" for å løse litt opp: 
Noe som får klimadebatten til å minne om religion, er det totale fravær av humor.
Det gjelder både her på AP's klimadebattside og ellers.
Da bør det blinke en varsellampe.
Temaet er overmodent for elleville TV-komedier om klimajournalister på jakt etter alr som smelter og andre godbiter. Jeg kan i farten ikke komme et eneste tema hvor gravalvoret er så påtrengede som i klimadebatten.
Dette har vært såpass vellykket at en har måttet opprette flere tråder: Klima & humor  og Klima og humor II

Hva kan gå galt i en slik humor-tråd? Jo, Aftenpostens moderator kan vilkårlig og uten påviselig grunn slette dine innlegg, kalle det "Hets" og deretter permanent utestenge deg for all framtid. Konsekvensen er at du nektes å delta i all fremtidig debatt, med eller uten humor. Det var det som skjedde med debattanten Reparatøren etter at han svarte på innlegg fra ingmari:

Hva var det Reparatøren hadde sagt, som førte til permanent utestengning? Her er teksten til Reparatørens innlegg 18.05.11 2057Man kan ha ulike oppfatninger om hvorvidt innlegget var morsomt eller ikke, det er unektelig skrevet i en litt spesiell form, men forekommer det Hets her? Er det noe i dette innlegget som er spesielt frastøtende, eller mer relevant: Er det noe i dette innlegget som strider mot Norsk lov, Aftenpostens regelverk eller folkeskikk generelt?

Nei. Hans eneste synd var at moderator ikke likte ham.

Å utestenge Reparatøren på dette grunnlaget er nok et eksempel på Aftenpostens totalitære innstilling til demokratisk debatt. Reparatøren har muligens en spesiell måte å formulere seg, men det er åpenbart at han har en mening og et budskap. Dette har han fremført over tid. Men ikke etter humor-innlegget som ble slettet på Humortråden (over).


Hvem er det egentlig som hetser hvem? Eller er dette moderators form for "Humor"?

lørdag 4. juni 2011

Ingen norske forskere bestrider AGW

Ingen norske forskere bestrider AGW


Merk: Dato/klokkeslett for dette innlegget var opprinnelig 04.06.2011 kl 03:00. Klokkeslettet er nå oppdatert til 04.06.2011 kl 21:15 pga. de oppsiktsvekkende ekstra nyhetene gjengitt i oppdateringen nederst.

Et innlegg av Ingmari 29.05.11 12:22 var nokså uskyldig (har ikke skjermdump, men ordlyden var nøyaktig som sitert under:

Av Ingmari:
"Jeg har lagt merke til at en og samme person ser ut for å opptre med flere personligheter. Én er uten humor, uten evne til å debattere, bare forkynne, og samtidig latterliggjøre og provosere. En annen kan være saklig og høflig og til og med vise menneskelige følelser. Og sannelig har jeg sett et par små forekomster av tegn på humor også! "
 

Kort tid etterpå var det ingen nye innlegg fra debattanten Ingmari å se, selv om denne debattanten hadde vært aktiv i dagene før.

Påstanden om "spekulering i nick" er jo helt hinsides, idet den regelen skal forhindre debattanter i å opptre med flere "nick". Det Ingmari gjør, uten å nevne noen konkret, er å si at det legges merke til at en annen person ser ut for å opptre med flere personligheter. Det er jo for det første ikke debattanten Ingmari dette dreier seg om, og den observasjonen som beskrives går ikke på at én person bruker flere nick (som aftenpostens regelverk forbyr), men at étt nick ser ut til å ha flere personligheter.

Kan det være slik at Ingmari har blitt utelukket fra forumet etter å ha omtalt en slik observasjon? I så fall med hvilken hjemmel? Og hvorfor er dette temaet så sensitivt at innlegg om saken må slettes, og debattanter stilner?Oppdatering 04.06.2011 kl. 21:15


Denne saken har nå tatt en ny og relativt dramatisk vending. Det har kommet denne bloggen for øre at spekulasjonene over er korrekte. Debattanten Ingmari ble faktisk utestengt en uke for å ha skrevet det ovenstående. Her er hvordan det artet seg for Ingmari:


Dette er horribelt og assosiasjonene til Kafka-prosess og George Orwells 1984 er nærliggende. Det er heller ikke beroligene å lese hva moderator opplyser Ingmari om på epost, som svar på en henvendelse om hva det er som foregår:


Man blir direkte målløs av dette. Dette er mobbing fra Moderator, og ingenting annet. Et grelt eksempel på hvordan det går med moderatorer ute av kontroll.

Oppdatering 05.06.2011 kl 10:40

Et lite intermesso følger
Det somvirker åpenbart er at slettinger initeres av emosjoner hos moderator+støttespillere. Det er også tyelig at enkelte, i dette tilfelle dumskalle, har mer støtte fra moderator enn andre. Kanskje har det en sammenheng med at avstanden mellom disse personene ikke er plagsomt stor?

For for skeptikere...

For for skeptikere...

Denne tråden er litt for lang og inneholder mange innlegg for å vise en viss sammenheng. I hovedsak er historien som følger
 • Alarmisten ramses2k viser til en artikkel om raske historiske klimaforandringer på Grønland
 • Amatør1 parerer med at dette er kjent stoff, og peker på at nettopp dette faktum var plagsomt for både IPCC og en rekke klimaforskere, i den grad at de konspirerte med hverandre for å fjerne MWP (Medievil Warm Period) fra historien ("We have to get rid of the medievil warm period"). Dette ble da også gjennomført, noe man lett ser ved å sammenligne historiske temperaturgrafer fra IPCC tidlig på 1990-tallet med den beryktede "kockeykøllegrafen" fra 1998.
 • ramses2k blir gretten, later som om dette ikke er noe han vet noe om og forlanger dokumentasjon.
 • Dokumentasjonen blir blir framlagt i form av en amerikansk senatshøring, der mottakeren av eposten med utsagnet "We have to get rid of the medievil warm period", Dr. David Deming, vitner.
 • ramses2k blir ikke blidere, bruker ad-hominem argumentet, og kaller  Deming "en merkelig skrue og politisk aktivist ytterst på høyrefløy". 
 • Etter dette begynner endel innlegg å forsvinne på tråden, men dette gjelder kun innlegg fra skeptikersiden.
 • Generelt utbryter temmelig kaotiske tilstander, der moderator gjør sitt beste for å ødelegge debatten ved å fjerne innlegg, nekte skeptikere å svare på angrep osv.
 • Det hele dreier fokus over på de håpløse tilstandene på Aftenpostens Debattsentral, der moderator deltar i debatten under dekke av å være menig debattant, samtidig som han/hun gjennomfører ensidige slettinger, uten referanse til Aftenpostens reglement for debatt.
 • På toppen av det hele er det innlegg som blir usynlig slettet, totalt uten spor
Denne tråden gir et visst overblikk. Gå også til originaltråden på AD for å se debattens tilstand seinere.


 Svar fra ramses2k:

Amatør1 viser til høringen i USAs senat:ramses2k mener at en senatshøring ikke er mye verd. han vil heller ha en enkel email.


Dette fikk ramses2k svar på, men av en eller annen grunn syntes ikke moderator at svaret burde få stå:

Det som ble påpekt var dette:

Kanskje det ikke var så usant?

Amatør1 prøver igjen, og peker på at å etterlyse en epost i denne sammenhengen er litt rart all den tid lekkasjen med eposter ifbm. Climategate i November 2009 (der tusenvis av klimaforsker-eposter ble lekket fra University of East Anglia) ble kritisert av alarmistene, og etterpå avvist som "irrelevant":


Dette ble det aldri gitt noe svar på. Istedet ble det framstilt som om det var en avsporing, noe det vitterlig ikke er, siden MWP på grønland er et sentralt tema i klimadebatten:


På dette stadiet ble noen temmelig sure, for innlegg begynte å forsvinne sporløst.

Dette ble etterlyst av billabong og Telehiv. De følgende 2 innleggene forsvant seinere selv sporløst! Her er det tydeligvis om å gjøre å slette alle spor etter manipulasjoner:


Dokumentasjon på at dette faktisk var tilfelle:

Slik så det ut 03.06.2011 kl 22:34


Slik så det ut 04.06.2011 kl 20:14

Med andre ord har det vært innlegg som har vært borte en stund, men som har dukket opp igjen.
Innskutt oppdatering 05.06.2011 kl 12:30

En annen liten fugl har sunget til Debattens Fugl Føniks, så vi vet nå hva som ble sagt i innleggene som var  sporløst borte, legg spesielt merke til hva Billabong skriver 21:00. Det som står der forklarer også hvorfor det var et poeng for moderator å ikke bare slette innlegget, men skjule at det i det hele tatt noen sinne hadde eksistert:

03.06.11 20:50  Telehiv

 03.06.11 21:00  Billabong

03.06.11 21:11  Telehiv

Forslaget går altså på "å lage et arkiv over [sensurerte innlegg] på en passende blogg". Hvilken glimrende ide!

- slutt på oppdatering 05.06.2011 kl 12:30
På denne bakgrunnen bryter den egentlige debatten sammen. Det går ikke an å debattere når den ene siden retto og slett fjerner innlegg etter eget forgodtbefinnende, og later som om de ikke har eksistert. Dette blir ramses2k gjort oppmerksom på, han blir jo i og for seg også stilt sjakk matt for ingen vet lengre hvem som har sagt hva, eller om det de nå sier vil bli stående.

Han blir dog bedt om å dokumentere sitt ad-hominem-argument om Dr. Deming, noe han aldri gjør:Dermed er debatten over på et annet plan: Hva er det som skjer med innleggene? Translator refererer til at han postet om dette på tråden Forelesninger om klimaforandringer (04.06.11 15:52), men at dette hadde blitt slettet.


Translator presenterte en plausibel hypotese om at innlegg kunne bli midlertidig fjernet mens de ble vurdert, men dette er ikke holdbart når det viser seg at nettopp innlegg som etterlyser forsvunne innlegg selv er forsvunnet sporløst ett dogn etter at de ble lagt inn. Det er derfor langt mer sannsynlig at dette er et forsøk fra moderator på å skjule sine spor.


ConTrari sammenligner tilstandene med forhold under 2dre verdenskrig:Hva blir slutten på historien? Når tar Aftenposten tak i dette og fjerner de ensidige moderatorene? Ikke før det hele eksploderer i offentligheten?

Møt Klimaterroristene III

Møt Klimaterroristene III

Dette er en oppfølger til Møt klimaterroristene og Møt klimaterroristene II . Tråden fungerer også som en direkte oppfølger til hendelsene beskrevet i Forelesninger om klimaforandringer.

Jostemikk uttaler følgende om tilstandene ved Aftenpostens Debattsentral - Miljø : 
Aftenpostens lakoniske kommentar:

Det vi har sett er 
 • Å kontakte moderator utenom gruppen hjelper ikke
 • Å henstille til redelighet hjelper ikke
 • Å ignorere trollene hjelper ikke
 • A argumentere saklig, hjelper ikke (ad hominem respons)
 • Å svare på usaklige innlegg fører til at usaklighetene står, svarene slettes.
 • Å henstille til moderator åpent, fører til sletting av eget innlegg
 • Osv.
Den klare meldingen som gis er at alt er lov sålenge du er alarmist. Aftenposten kaster seg helhjertet inn i dette, og kaster alt som heter presssetikk og Vær Varsom Plakaten over bord. Følgende footer under hver side på Debattsentralen framstår først og framst som en hån mot debattantene:Det hele fortsetter sin skjeve gangForelesninger om klimaforandringer

Forelesninger om klimaforandringer

Dette er en propagandatråd som alarmisten StaticApnea har bedrevet i beste belæringsånd, der han foregir å "forelese" om klimaforandringer. En kan spørre hvordan han ser på eventuelle lesere av denne tråden med et slikt utgangspunkt.

Etter noe sånt som 4-5 måneder, der StaticApnea for det meste har rådet grunnen alene, møter han motargumenter fra blant andre Translator og flere. En slik situasjon blir vanskeliger å håndtere.

Samtidig gir Telehiv kredit til Translator for gjennomgående høy kvalitet på innleggene, noe som følges opp av Amatør1:


Dette faller StaticApnea svært tungt for brystet. Det er jo tross alt han som skal forelese, og vi som skal lytte. Han gir derfor en forelesning om primater og hvordan disse etter hans syn gir samme inntrykk som skeptikere (han mener kanskje aper, heller enn primater, for AGWere er da også primater?):


Amatør1 svarer med:
"Jeg trodde AGWere også var primater, men dette ligner mer på et reptil-svar?"

Den smule ubehag dette faktum måtte ha skapt hos moderator, blir raskt rettet opp:

Telehiv er klar og tydelig i vurderingen av primat-vinklingen fra StaticApnea, og det faktum at slikt svinere ikke bare får stå i fred for moderator, men et hvert tilsvar blir systematisk slettet av samme:Telehiv gir her uttrykk for nøyaktig hva denne bloggen ble etablert for å dokumentere. En pill råtten "redaksjon" som har en politisk agenda, og hvis eneste oppgave synes å være å spenne bein på kritikere med alle de triks som finnes. Dette gjøres ved systematisk partisk "moderering", samtidig som de samme personene som "modererer" også praktiserer provokasjoner på forumet.

Og dette i norges største "konservative" avis.

Jostemikk kommenterer på tilsvarende måte som Telehiv:

Men Aftenpostens moderator tar ikke inn over seg noe som helst, og fortsetter på Zombie-vis:

Slik handles det, når man tror seg ustraffet.

Del 1 slutt. Oppfølging følger seinere

===

Oppdatering 04.06.2011 kl 19:40

En av "begrunnelsene" som Aftenpostens moderatorer benytter når de sletter innlegg, er at innlegget er såkalt "svar på slettet innlegg". Et eksempel er gitt nedenfor. Det spesielle i denne sammenhengen er at Svaret på dette innlegget (som er slettet fordi det er svar på slettet innlegg) ikke er slettet. Det kan kanskje ha noe med det faktum at det er skeptikerskeptiker som svarer, og som samtidig bestemmer hva som skal slettes og hva som ikke skal slettes?Denne skamløse formen for "debatt" foregår hele tiden. Systemet er fullstendig råttent. Selve innholdet i svaret er selvsagt også misvisende, noe som blir fulgt opp:


Skeptikerskeptiker gir seg ikke, og forsøker å avlede enda en gang. Derfor et lengre svar:


Telehiv kommenterer likheten med "Aftenpostens storhetstid som overbevist talerør for okkupasjonsmakten" 1940-45:


Amatør1 forsøker å hinte Telehiv om å se i innboksen, og Translator bidrar med et innlegg som mer eller mindre umiddelbart blir slettet.


Det viser seg seinere at dette slettede innlegget er et innlegg om forsvunne innlegg, og sliktliker ikke moderator å bli mitnnet på. Se mer om dette i tråden For for skeptikere...

CO2-utslipp på høyeste nivå noensinne

CO2-utslipp på høyeste nivå noensinne

I denne tråden har moderator skeptikerskeptiker sett seg lei på Telehiv sin solide argumentasjon og går rett på mannen. Legg merke til siste setning, dette er nivået i debatten Aftenposten og AGW-alarmistene til stadighet (og stadig oftere) benytter:


En slik usaklighet er ment som en provokasjon, for å avlede fra debattens innhold. Man håper også på motreaksjoner som så kan benyttes til å utelukke meningsmotstandere fra debatten. Dette er den gjennomgående måten det hele "styres" på.


Jostemikk reagerer med rettferdig sinne, og Telehiv takker for støtten:

Moderator skeptikerskeptiker gir også sitt bidrag til intermessoet:Hva slags debattform er dette?  Hvorfor lar Aftenposten "moderatorene" mobbe debattantene med de mest usaklige og personlige karakteristikker? Finnes det i det hele tatt noen rest av integritet og samvittighet igjen hos Aftenposten?

Svaret er net, det er ikke lengre mulig å forsvare denne type adferd fra Norges største avis. Dette går sovjet-tidens Pravda en høy gang.