lørdag 9. april 2011

Geriljataktikk

Den velkjente taktikken med å slette "ukorrekte" meninger har spredt seg til Facebook.

Artikler på Watts Up With That er det nå ikke lengre tillatt å linke til på fjesboka.
Facebook Treating Skeptic Blog Articles as “Abusive”

Hva forteller dette om argumentene til de som bedriver denne type geriljavirksomhet?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar