fredag 29. april 2011

"Rådmannsopportunisme" som del av AGW-industrien

"Rådmannsopportunisme" som del av AGW-industrien

Denne tråden viser seg å bli ny rekord i rabiat moderator-oppførsel. En kan lett få inntrykk av at "tampen brenner" mhp. kommentarer til hva som egentlig foregår. Kanskje nettopp derfor blir en mengde innlegg slettet, fordi de forklarer mer enn hva moderator opplever som "konstruktivt".

Det er såpass mange kritiske innlegg som blir slettet at det nok for syns skyld også går med noen "vennligsinnede" fra "den andre siden". Da ser det ikke like åpenbart ut, er kanskje tanken.

Men så åpenbart ser det ut, faktisk.

Merk at  kritikken går mot den åpenbart organisert skjeve modereringen, og da gjøres øyensynlig alt for å fjerne slik kritikk. Hva forteller det oss?

Her er starten fra Telehiv, et stykke ute i tråden:

Dette provoserer Marstrander, som ubegrunnet beskylder Telehiv for forskningsjuks ala Sudbø.

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Et saklig og relevant tilsvar følger fra Telehiv.

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Hutrefulken kommer med et nokså likegyldig innlegg, med kort tilsvar fra Telehiv:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Contrari følger opp med en saksopplysning:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Den notoriske spammeren Dumskalle ser seg istand til å forsvare det faktum at han etter mer en fem tusen innlegg av bakholds-typen, kan telle på én hånd hvor mange tråder han selv har startet. Karakteristisk nok er den tråden han trekker fram til sitt forsvar: Pizzaglipperne. Eller noe annet. . Leserne må gjerne bla igjennom og vurdere saklighetsinnholdet på miljøforumet.

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Den ikke altid like heldige Trondhjem forklarer hva som skal til for å bli populær i Aftenpostens debattsentral. Han blir belønnet med 2 stjerner idét han forklarer at stjerner ikke er noe kvalitetstegn. Kanskje har han rett.

Seinere på kvelden (etter 21:30):


Telehiv takker ConTrari for bidrag:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

ConTrari repliserer med å takke for den relativt nyankomne Telehiv sine bidrag:

Hutrefulken har deretter et interessant forslag:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Hmmm... det var jo litt underlig. Hvis moderator mener Hutrefulken spekulerer i nick, hvorfor blir ikke Hutrefulken utestengt? Sannheten her er vel heller her at Hutrefulken foreslår at noen andre bedriver slik virksomhet. Hvorfor finner moderator grunn til å slette denne påstanden, istedet for å undersøke om det er hold i den?

Undertegnede stiller spørsmålet til Hutrefulken, og ConTrari gjør seg selvstendige tanker om saken:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

Reparatøren går til rette med Trondhjem og Marstrander sine usaklige angrep på Telehiv, og spør om de har overtatt som Moderatorer for Aftenposten:

Seinere på kvelden (etter 21:30):

ConTrari ser hvor dette  ender og hilser moderator fra de døde med et forslag til begrunnelse for hvorfor hans innlegg blir slettet, for det blir det jo?

Seinere på kvelden (etter 21:30): 

Et apropos-innlegg fra  ConTrari med gratulasjon til debattanten AndersV som har holdt ut i årevis:

Seinere på kvelden (etter 21:30): 

Trondhjem igjen:

Seinere på kvelden (etter 21:30):  

Kommentar fra Amatør1 til Reparatørens spørsmål om moderering av forumet, der det pekes på at det neppe er enkelt å skille de ulike rollene:

Seinere på kvelden (etter 21:30):  

Omtrent samtidig forsvant alle de ovenstående innleggene, som vist. Hva forteller dette oss?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar