torsdag 19. mai 2011

En annen klimadebatt

En annen klimadebatt

Dette er tilsynelatende debatten om debatten på forskning.no

Sensuren nådde fram også dit, etter at ikke helt ukjente størrelser hadde gjort sitt beste med et slags manuelt Denial of Service attack mot forskning.no. Underlig nok fant ikke Ansvarlig redaktør og daglig leder på forskning.no fram til forskningen rundt disse fenomenene. Ei heller fant hun å ville hindre en håndfull personer i å utføre sin gjerning, der målet øyensynlig var å kneble hele klimadebatten.

Nei, istedet finner Nina Kristiansen at hun ville ha en 'bredere klimadebatt' der leserne ikke lenger skal få si sin mening. Hvorfor er dette en bedre løsning enn å stenge for dem som beviselig ødelegger?
Én time og 39 minutter etter at Kristiansen har publisert denne generøse beslutningen, starter skeptikerskeptiker følgende tråd på AD-miljø, der han i utganspunktet ikke ser seg i stand til å avgjøre om dette er positivt eller negativt:
ConTrari har færre problemer med å danne seg en mening:


Telehiv responderer med opplysningen om at minst 2 av de hovedansvarlige for lukkingen av forskning.no sin klimadebatt, også driver tilsvarende virksomhet på Aftenpostens Miljø-forum, til dels helt åpent:


Dagen etter kan vi lese følgende i tråden under forskning.no sin artikkel der stengningen av klimadebatten annonseres:


Her hevdes det at en av de som fikk stengt forskning.no sine debattsider om klima, faktisk hever sin lønn hos Aftenposten... er det virkelig riktig?

Når vi så sammenholder med at de samme personene også bedriver tilsvarende type spamming av Aftenpostens egen klimadebatt, ja da kan man begynne å lure på hva som egentlig foregår. Samtidig har vi altså lagt merke til at forskning.no sin redaktør heller la ned debattsidene enn å snakke et par personer til rette.

Hvilket mønster er dette? Er det selve klimadebatten som er problemet, og som må vekk?


Oppdatering 20. Mai 2011 kl. 19:00


Denne tråden falt neppe ut slik skeptikerskeptiker hadde tenkt, det ble en annen klimadebatt rett og slett, og den handlet om sensur i klimadebatten.

Av en eller annen grunn fant redaksjonen i Aftenposten samtidig ut at debatten om trollingen hos forskning.no og i Aftenposten ikke fortjente dagens lys. Hele tråden ble slettet av redaksjonen:


Via pop-up vinduet kunne vi selv etter at slettingen var foretatt se at siste innlegg var fra Amatør1 og at det begynte med ordene "Les og lær hva Bebben skriver". Mer om det nedenfor.

Aftenpostens redaksjon oppgir begrunnelsen Avsporing på slettingen av hele denne tråden. Det er verd å minne om at trådens tittel var En annen Klimadebatt og hadde som utgangspunkt stengningen av klimadebatten hos forskning.no. Videre inneholdt tråden drøftelser om årsaken til at forskning.no stengte debatten, nemlig det faktum at 3 personer bedrev intensiv og målrettet spamming av debatten der. Analysen gikk også på at formålet med slik spamming er å forhindre reell debatt.

Av en eller annen grunn finner så Aftenpostens redaksjon at dette er en Avsporing, og beslutter å tilfredsstille de 3 spammernes høyeste ønske, nemlig å slette debatten:
Hvorfor det, Aftenposten?

Hva var det som var så problematisk at hele debatten måtte fjernes? Var det noe som var utpreget i strid med regelverket, spesielt sett i forhold til annen debatt på forumet? Var det mye banning eller ubehøvlet opptreden? Var det brudd på Copyright-betingelser, eller hets mot personer eller grupper?

Hvorfor vil et lønnet medlem av Aftenpostens redaksjon slette en slik debatt? Finnes det en forbindelse mellom de som kritiseres og Aftenpostens redaksjon?

Døm selv, flere av de siste innleggene fra den slettede tråden er gjengitt i sin helhet under: 

ufaufa peker på den direkte og konkrete sammenhengen mellom trollingen hos forskning.no og AD-miljø, og peker spesielt på det faktum at det er de samme personene som står bak trollingen på AD-miljø.


Bebben følger opp med sin saklige og nøkterne vurdering og analyse av hva som skjedde:


SjatH kom med et relativt konstruktivt (om enn meget naivt) forslag om at man kunne forsøke å løse problemet ved å møte trollene med saklige motargumenter. Til det er å si at det mangler ikke på saklige motargumenter til AD-miljø-trollene og de har vært framført med en helt utrolig tålmodighet helt siden forumet startet en gang rundt 2003.

Det er rett og slett ikke mulig å bruke kun saklige argumenter for å hindre noen som vil ødelegge et debattforum. Det disse personene ønsker å oppnå er å ødelegge forumet, de er ikke interessert i debatten på noen annen måte enn at de mener at dens eksistens er i strid med deres interesser. Derfor kan du være så saklig du bare vil, det hjelper ikke.

Dette poenget understreker Bebben på en glimrende måte:


De viktige poengene å bite seg merke til i listen over er først og fremst 1) og 5).

Amatør1 får sagt følgende før hele tråden slettes:

Denne observasjonen er hentet fra usenet , fra ulike mailinglister og andre online diskusjonsfora.  Erfaringen er hele tiden den samme, det eneste som virker er: Mat ikke trollene.


Det spesielle med AD-miljø (men det er på ingen måte unikt), er at de såkalte 'moderatorene', som i teorien skal overvåke at debatten går rett for seg, åpenbart har interessefelleskap med spammerne og handler konsekvent slik spammerne og trollene ønsker at de skal gjøre. Det hele virker ikke tilfeldig. 


Erfaringen viser generelt sett at der det finnes en hemmelig og ukjent moderator som kanskje også har en spesiell agenda, der blir det som regel harde slag. Undertegnede har sett et par slike eksempler på usenet for noen år tilbake. Temaet, agendaen og mediet var annerledes enn på AD-miljø, men metoden var identisk: sensur og spamming i skjønn forening.


Hvor lenge har vi igjen før klimadebatten stenges også hos Aftenposten? Uker, måneder? Saken er den at debatten om global oppvarming er tapt for alarmistene, men de gir seg ikke med det. Det siste halmstrået er å nekte den som ikke støtter ens eget syn å i det hele tatt å uttale seg.


--

Winston Smith: Does Big Brother exist?
O'Brien: Of course he exists.

Winston Smith: Does he exist like you or me? 
O'Brien: You do not exist. 

lørdag 14. mai 2011

Global oppvarming truer livet på jorda

Global oppvarming truer livet på jorda

Moderator viser at Debattsentralens regelverk ikke er noen plagsom hindring for å praktisere effektiv moderering:


Moderator har et spesielt syn på hva som er "upassende"

Legg merke til at det ikke er påstanden om at "det kan være positive sider ved masseutryddelse av arter" som får klokkene til å ringe hos Aftenpostens Moderator. Tvert imot, det originale innlegget står fortsatt urørt (komplett med anbefaling), mens tilsvaret oppfattes som "upassende" og ble slettet.

En annen sak er at det ikke finnes noen hjemmel i Aftenpostens regelverk for å slette innlegg bare ved å kalle dem "upassende". Masseutryddelse av arter derimot, er brudd på norsk og internasjonal lovgivning og om noe skulle fjernes så er det dette. Men det mener ikke den største avisen i Norge.

Oppdatering Søndag 15. Mai 19:30

Videre forløp i tråden:

Amatør1 reagerer på at det å hevde at skeptikerskeptiker sin påstand om at "masseutryddelse av arter" "kan være positivt på lengre sikt" ikke er problematisk for Aftenpostens moderator, mens det å be debattanten følge opp sin påstand er "upassende". Til dette kan vi legge til at "upassende" uansett ikke er noen gyldig begrunnelse for å slette innlegg ihht. Aftenpostens egne regler for debattsentralen. Sier dette oss noe om hvordan modereringen foregår?

Her er Amatør1 sin oppfølging:


I løpet av kort tid fikk dette innlegget følgende svar av moderator og Amatør1 la dermed inn et råd til skeptikerskeptiker:

jarlgeir bidrar senere med sin vurdering av "s-s"  (dvs. skeptikerskeptiker) sine innlegg i forumet:

jarlgeir sitt innlegg blir så av moderator vurdert som "upassende" (et ikke-eksisterende begrep i Aftenpostens regelverk), og effektivt slettet, hvorpå skeptikerskeptiker raskt bemerker i et nytt innlegg at "Nå synes jeg i grunnen at jeg har gitt et rimelig rom for alternative syn, så jeg forstår ikke egentlig ditt innspill her".Til dette kommenterer Amatør1 det tilsynelatende underlige faktum at skeptikerskeptiker, en menig debattant, hevder å ha administrert hvem som skal få uttrykke sitt syn på Aftenpostens debattforum:

 

Det kan hende siste ord ikke er sagt.


fredag 13. mai 2011

Spørsmål til AGW'erne

Spørsmål til AGW'erne

Denne tråden er interessant, fordi den dokumenterer kreativ adferd fra moderator. Inlegg legges inn av debattantene, innlegg forsvinner sporløst, debattantene etterlyser forsvunne innlegg, innleggene dukker opp igjen. Samtidig mottar flere av debattantene formaninger fra en annen debattant som synes å forstå mer enn de fleste.

Og da er ikke de vanlige slettingene nevnt.

Vi starter med et par innlegg som ble gjenstand for diskusjoner og slettinger seinere i tråden:


Innlegget over gjengitt her med med brukbare linker, da det viser til mye informativt stoff.


Til det siste BorisA

jeg har virkelig begynt å tvile på merkeligheten her. Når jeg ser hvordan Universitetet kjemper i mot en debatt om klimaendringer, der det åpnes for kritiske spørsmål
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=322339

med avslørende informasjon herifra og ut tråden
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=322339&page=2#item5357911
ja da ser det ikke ut til å være noen midler som blir ubrukte.

Er dette et resultat av den uttalte frykten for kritikernes dominans
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=320222&s=&page=1

der CICERO er med som fyrbøter
http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11539

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=320222&page=2#item5311328

Men tenk om det er sola som bestemmer?
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=321532

Det er lettere å lese prof. Solheims innlegg her
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=321532&page=1#item5338816

Ja da blir det nok en kamp mot vindmøller,
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=322521

der muligens mange kameler må ned, mothårs.


 Svar fra BorisASeinere, utpå dagen oppdager BorisA noe merkelig. Et av ebye sine innlegg (over) er slettet helt uten kommentar, det har rett og slett forduftet. Det samme gjelder svaret BorisA hadde postet. Like etter svarer Bruk_hodet nokså likegyldig  på dette, og antyder at han kanskje vet noe om de forsvunne innleggene.


Det BorisA og ebye hadde sett, var at umiddelbart etter BorisA sitt innlegg kl 07:13, kommer Bruk_hodet sitt innlegg kl 08:44. Innleggene fra ebye kl 08:23 og svar fra BorisA kl 08:44 som skulle vært imellom er søkk vekk!!

I ettertid har innleggene i stillhet blitt lagt tilbake i den opprinnelige rekkefølgen. Innleggene markert med rødt var opprinnelig fjernet av moderator, og hadde ingen synlige spor i tråden. ebye sitt innlegg 09:00 var først usynlig slettet, og deretter synlig slettet.

BorisA 13.05.11 07:13 (svar til Jostemikk)
ebye 13.05.11 08:23 (svar til BorisA)
Bruk_hodet 13.05.11 08:44 (svar til BorisA)
BorisA 13.05.11 08:44 (svar til ebye)
ebye 13.05.11 09:00 (innlegg slettet av moderator)
Bruk_hodet  13.05.11 09:09 (svar til BorisA)

Her er skjermbilde fra det aktuelle tidspunktet, som viser hva de så mens innleggene var borte, legg merke til klokkeslettene på innleggene før og etter innlegget til Bruk_hodet kl 08:44:


Følgende innlegg fra ebye skulle også vært imellom her, men var fullstendig usynlig. Seinere dukket det opp på denne måten:


Videre forløper debatten slik (se under for mer informasjon om disse):

Det interessante med disse slettede innleggene er denne passiaren mellom ebye og Bruk_hodet. Her går Bruk_hodet til rette med ebye som ganske enkelt kommenterer de underlige slettingene tidligere.  Bruk_hodet kommer med et par opplysninger her, om hva ebye har lov til å gjøre og ikke å gjøre. En stund seinere er dette slettet, som vist over.Utpå ettermiddagen svarer ebye til Bruk_hodet, at han skal være snill gutt:


Men alle spor av Bruk_hodet sine hjelpsomme formaninger, samt ebye sitt forsonende svar er snart visket ut og glemt. Ingen skal vite hvem som sa hva til hvem, eller hvorfor. I mellomtiden kommer og går enda flere innlegg:
Hva forteller dette oss?

Oppdatering 23:17

Slettingene fortsetter

onsdag 11. mai 2011

Havnivå. Det er noe galt her. Hvor er feilen?

Havnivå. Det er noe galt her. Hvor er feilen?

Dette innlegget til Josik skulle handle om havnivå. Istedet lykkes alarmistene med sin obstruksjonstaktikk, i samarbeid med Aftenpostens moderator. Denne saboterte hele den seriøse tråden, ved selektivt å slette AGW-kritiske postinger. Det følgende taler i grunnen for seg, her et klipp fra debatten slik den så ut:
 

Legg merke til Aftenpostens moderator sin selektive sletting her. skeptikerskeptiker rakker ned på en forsker som skriver på forskning.no og kaller det tull. Det synes Aftenpostens moderator er helt ok og lar nedrakkingen stå, mens påfølgende milde og saklig kritikk av nedrakkingen er "useriøs/avsporing" ifølge samme moderator, så dette slettes:

  
Seinere kommenterer Amatør1 Marstranders spydige kommentar om at det begynner å bli mange skeptikere, eller paraskeptiske "klimarealister" som han kaller det (lært av dumskalle). Etter alarmistenes egen logikk skulle det tilsi at han aner et slags mot-konsensus til egen posisjon. Påstanden om vitenskapelig konsensus er jo et av IPCC sine viktigste argumenter (om enn ugyldig):


En slik påpekning finner moderator er "Useriøst/avsporing", og sletter like gjerne også Jostemikks påfølgende innlegg samtidig:
Seinere på kvelden er Bebben tilbake og observerer at hans tilsvar til skeptikerskeptiker 10.05 01:43 nå har blitt slettet av Aftenpostens moderator:


Men slikt kan ikke Aftenpostens moderator ha noe av, så denne frustrerte undringen fra Bebben lider samme skjebne som alt annet som rokker ved denne moderatorens selvbilde.


Samtidig raseres hele tråden for innlegg, slik at enhver saklig meningsutveksling er umuliggjort. Aftenpostens moderator har dermed lykkes med å sabotere en debatt der konklusjonen kanskje gikk en annen vei en han/hun foretrakk.

Men slikt står seg dårlig for en moderator. Har vi kanskje heller med en rabiator å gjøre?

søndag 8. mai 2011

Venus: Ingen drivhuseffekt

Venus: Ingen drivhuseffekt

Denne artikkelen tok som utgangspunkt en interessant artikkel om Venus og den CO2-rike atmosfæren. Som åpingsinnlegget sa:
Interessant artikkel om atmosfærene på Venus og Jorda, der temperaturene sammenlignes ved samme trykknivå. Det påvises at forskjellen i temperatur er konsistent med og forklares i sin helhet med forskjellen i avstand til Sola, så det kreves ingen 'drivhus'-effekt, ifølge artikkelen.
Innen en halvtime fant alarmisten Marstrender å legge an tonen med følgende konstruktive bidrag:

Moderator var pussig nok ikke helt enig:

Tråden forløper med diskusjoner (innkludert flere slettinger fra moderator). Etter hvert uttrykker Bebben sterk frustrasjon over at i en ellers uvanlig saklig og høflig tråd, så finner moderator å slette et spøkefullt svar til en spøk, mens originalen står. Med andre ord er det moderator som initierer et problem i tråden, idet handlingen oppfattes som forfølgelse.

Dette er starten på en serie slettinger som ikke har noen annen tilsynelatende begrunnelse enn å skjule moderators øvrige handlinger.


Av en eller annen grunn mener SjatH å vite hva moderator tenker om saken:

Bebben redegjør for hendelsene, slik han ser det:

Til dette har moderator følgende kommentar:


Før moderator får sagt sitt, kommenterer Hutrefulken, denne gangen opp-ned:

Bebben ser hva som kommer:

Moderator kommenterer:


SjatH ser trollet:

Bebben responderer til Hutrefulken med å utrykke grunngitt mistillit til modereringen på Aftenpostens Debattsentral:

Amatør1 har også endel å utsette på Hutrefulkens framstilling:


 Til slutt vil Moderator ha et ord med i laget:
 Er det ikke fint? En moderator som provoserer debattantene til å kommentere de provoserende slettingene som tar form som personforfølgelse, slik at også disse kommentarene blir slettet, og moderator har lykkes med å destruere det debattantene selv kaller en uvanlig saklig og høflig tråd?