fredag 13. mai 2011

Spørsmål til AGW'erne

Spørsmål til AGW'erne

Denne tråden er interessant, fordi den dokumenterer kreativ adferd fra moderator. Inlegg legges inn av debattantene, innlegg forsvinner sporløst, debattantene etterlyser forsvunne innlegg, innleggene dukker opp igjen. Samtidig mottar flere av debattantene formaninger fra en annen debattant som synes å forstå mer enn de fleste.

Og da er ikke de vanlige slettingene nevnt.

Vi starter med et par innlegg som ble gjenstand for diskusjoner og slettinger seinere i tråden:


Innlegget over gjengitt her med med brukbare linker, da det viser til mye informativt stoff.


Til det siste BorisA

jeg har virkelig begynt å tvile på merkeligheten her. Når jeg ser hvordan Universitetet kjemper i mot en debatt om klimaendringer, der det åpnes for kritiske spørsmål
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=322339

med avslørende informasjon herifra og ut tråden
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=322339&page=2#item5357911
ja da ser det ikke ut til å være noen midler som blir ubrukte.

Er dette et resultat av den uttalte frykten for kritikernes dominans
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=320222&s=&page=1

der CICERO er med som fyrbøter
http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11539

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=320222&page=2#item5311328

Men tenk om det er sola som bestemmer?
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=321532

Det er lettere å lese prof. Solheims innlegg her
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=321532&page=1#item5338816

Ja da blir det nok en kamp mot vindmøller,
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=18&ThreadID=322521

der muligens mange kameler må ned, mothårs.


 Svar fra BorisASeinere, utpå dagen oppdager BorisA noe merkelig. Et av ebye sine innlegg (over) er slettet helt uten kommentar, det har rett og slett forduftet. Det samme gjelder svaret BorisA hadde postet. Like etter svarer Bruk_hodet nokså likegyldig  på dette, og antyder at han kanskje vet noe om de forsvunne innleggene.


Det BorisA og ebye hadde sett, var at umiddelbart etter BorisA sitt innlegg kl 07:13, kommer Bruk_hodet sitt innlegg kl 08:44. Innleggene fra ebye kl 08:23 og svar fra BorisA kl 08:44 som skulle vært imellom er søkk vekk!!

I ettertid har innleggene i stillhet blitt lagt tilbake i den opprinnelige rekkefølgen. Innleggene markert med rødt var opprinnelig fjernet av moderator, og hadde ingen synlige spor i tråden. ebye sitt innlegg 09:00 var først usynlig slettet, og deretter synlig slettet.

BorisA 13.05.11 07:13 (svar til Jostemikk)
ebye 13.05.11 08:23 (svar til BorisA)
Bruk_hodet 13.05.11 08:44 (svar til BorisA)
BorisA 13.05.11 08:44 (svar til ebye)
ebye 13.05.11 09:00 (innlegg slettet av moderator)
Bruk_hodet  13.05.11 09:09 (svar til BorisA)

Her er skjermbilde fra det aktuelle tidspunktet, som viser hva de så mens innleggene var borte, legg merke til klokkeslettene på innleggene før og etter innlegget til Bruk_hodet kl 08:44:


Følgende innlegg fra ebye skulle også vært imellom her, men var fullstendig usynlig. Seinere dukket det opp på denne måten:


Videre forløper debatten slik (se under for mer informasjon om disse):

Det interessante med disse slettede innleggene er denne passiaren mellom ebye og Bruk_hodet. Her går Bruk_hodet til rette med ebye som ganske enkelt kommenterer de underlige slettingene tidligere.  Bruk_hodet kommer med et par opplysninger her, om hva ebye har lov til å gjøre og ikke å gjøre. En stund seinere er dette slettet, som vist over.Utpå ettermiddagen svarer ebye til Bruk_hodet, at han skal være snill gutt:


Men alle spor av Bruk_hodet sine hjelpsomme formaninger, samt ebye sitt forsonende svar er snart visket ut og glemt. Ingen skal vite hvem som sa hva til hvem, eller hvorfor. I mellomtiden kommer og går enda flere innlegg:
Hva forteller dette oss?

Oppdatering 23:17

Slettingene fortsetter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar