fredag 11. februar 2011

Toppforskere avfeier klimaløgner

Aftenposten>Debatt>Miljø>Toppforskere avfeier klimaløgner

Denne gangen avviser man nok en gang en konkret utfordring til å beskrive hva klimaforskningen er forankret i, slik som dette:


Ikke spesielt utfyllende svar? Dette er en typisk situasjon, og inspirerer til følgende analogi:


Dette er selvsagt en satirisk kommentar til hvordan folk som skeptikerskeptiker opptrer i debatten, noe som er klart for alle. Men hva skjer?


Hvem var det som egentlig bedrev avsporing her? Vi poengterer dette og prøver igjen:


Og slik går dagene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar