søndag 30. januar 2011

Roger Harrabins karrieremessige selvmord

Aftenposten>Debatt>Miljø>Roger Harrabins karrieremessige selvmord

Denne gangen er det ikke undertegnede som er gjenstand for sensur, men skeptikeren Jostemikk som har et godt innlegg om BBCs Roger Harrabins forsvar av vel dokumenterete løgner hos UK Met Office. Dette kan stå som dokumentasjon på at det ikke er noe personlig nag som ligger bak Aftenpostens gjentagende sensur i klimadebatten, men snarere en agenda som skal promoteres.

I slike sammenhenger finner Aftenposten fortløpende opp reglene som anvendes, etter eget forgodtbefinnende. For eksempel kan man komme på at ordet jævlig er et bannord og derfor betinger at innlegg som inneholder dette ordet må slettes, og spesielt hvis det som ellers formidles i innlegget er i konflikt med det Aftenposten øyensynlig ser som den store saken som helliger de midlene som benyttes.


En kan jo være enig i at jævlig vanligvis ikke tilhører det beste ordvalget i en slik debatt. Men er det virkelig slik at dette ordet er et bannord? Vi kan jo sjekke ordboka:

jævlig
adj. jævlig ( a2) ['jæːʋlɪ] forferdelig, ekkel
       et jævlig vær
adv. jævlig brukt forsterkende:skikkelig
        Oppgaven var jævlig vanskelig.

Ganske riktig, ordet er vanlig brukt som forsterkende, og knapt nok å anse som "banning". Så hvorfor ble innlegget slettet? 

Aftenposten glemte å slette neste innlegg med sitat av originalinnlegget (fortvil ikke, det vil sikkert "ordne seg" med tiden), så vi er heldige nok til foreløpig å kunne lese det slettede innlegget. Her framgår det velformulert og meget treffende kritikk av journalistenes generelle opptreden i klimadebatten.

Er denne kritikken den egentlige begrunnelsen for at innlegget ble sensurert?


Vi kan undersøke dette spørsmålet ved å se på hvordan Aftenposten har behandlet andre innlegg i klimadebatten, der ordet jævlig har forekommet. Vi må vel anta at slike innlegg har lidd samme skjebne som kritikeren Jostemikk sit innlegg?

Svaret er ikke overraskende: Nei, slik er det ikke. Hvis du for eksempel opererer under pseudonymet lavpannet_ape og kommer med usagn som "Går det an og bli så jævlig støvsugd i hodet, at ...." osv, så har ikke Aftenposten noe vesentlig å utsette på et slikt innlegg. Det er jo heller ikke kritisk mot forskere eller journalister i klimadebatten, og da gjelder en annen standard?


Dette er heller ingen unik glipp. Det er er ikke vanskelig å finne innlegg der ordet jævlig er benyttet i klimadebatten, for eksempel med STORE BOKSTAVER og kombinert med andre kraftuttrykk som f.eks. HELVETE. Dette er ikke noe Aftenposten har hatt problemer med.


Spørsmålet man kan stille seg er: Tror Aftenposten at slikt går upåaktet hen? Det virker slik.
Oppdatering kl 16:36:  La inn et forsiktig formulert innlegg i tråden med referanser til ovenstående tilfeller
Dette ble nærmest rituelt umiddelbart slettet, med en ad hoc påstand om at det var diskusjon av enkeltmoderering:Som enhver kan se over, var ikke mitt innlegg diskusjon av enkeltmoderering, men en generell observasjon av inkonsistent og tendensiøs opptreden fra Aftenposten, samt observasjonen at Jostemikk sitt innlegg faktisk inneholdt kritikk av noen som ikke måtte kritiseres. Og slikt tåles ikke.
Oppdatering kl 17:05:

Lengre oppe er det vist til denne gamle tråden som inneholdt et innlegg der ordet jævlig fikk passere i Aftenpostens klimadebatt, for eksempel med STORE BOKSTAVER og kombinert med andre kraftuttrykk som f.eks. HELVETE.  Vi gjentar dette herSom tidligere nevnt er ikke dette noe Aftenposten har hatt problemer med. Men idag, nesten 2 år seinere har Aftenposten fått akutt problem med også dette innlegget, for det er nå totalt forduftet, ikke engang en kommentar om at modereringen har foregått er tilbake. 


Winston Smith hadde vært stolt av dette. Her skal sannelig historien omskrives og revideres til man får rett.Oppdatering kl 21:55:
Det forsvunne innlegget det vises til over finnes fortsatt i Aftenpostens database, det vises i listen over treff når en søker på det forbudte ordet, se rød pil under. Innlegget finnes, men vises ikke lengre. En serie andre innlegg med de samme ordene som i det forsvunne inlegget finnes fortsatt, det er kun det konkrete innlegget jeg viste til som er slettet.

Winston Smith hadde kanskje ikke vært så stolt allikevel....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar