onsdag 5. januar 2011

2011 et skjebne år for AGW teorien?

Tråd Aftenposten>Debatt>Miljø>2011 et skjebne år for AGW teorien?

Godt nyttår! Sensuren har vært på juleferie, men er nå godt igang med det nye året.

Problemet for Aftenposten er denne gang at man påviser at den økende bruken av ordet fornekter fra CAGW-tilhengerne er mangel på saklige argumenter, samt at man aktivt søker å assosiere skeptikere opp mot Holocauset-fornektere

(CAGW = Catastrophic Anthropogenic Global Warming - katastrofal menneskeskapt global oppvarming)


det som ikke kunne tolereres, var bl.a. dette:
og dette


og dette


Linken i innlegget over viser til dette innlegget i en annen tråd...  og som vi like gjerne gjengir her (basert på føre-var prinsippet):

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar