tirsdag 1. februar 2011

Comment removed

Richard North med sin EUReferendum blog har en historie om sensur i The Telegraph (UK) som er skremmende lik det vi opplever hos Aftenposten her til lands.

Han skriver i Comment Removed: 

But at last, the Disqus/Telegraph team has acted. It has deleted all my posts – every single one. All the hundreds posted on all the Booker columns have gone, most of them without trace. Only occasionally do they leave a forlorn "guest" tracer, with the notice "comment removed" (above). In true Soviet style, I have been "disappeared".

Needless to say, the troll's posts are still there and increasing in number by the hour (examples posted).  This is how the newspaper supports its own columnist and his researcher - with that sort of back-up you can really go places. Its idea of support is simply to allow the troll to take over the site. Its activities are untrammelled, its flow of abuse unchecked, spewing out its stuff with an apparent endorsement of the newspaper - and certainly with its permission.


Troll activity on
The Telegraph has been a problem for some time. But with this latest inept move, the newspaper has gone so ludicrously off the rails that it is actually supporting the trolls which are disrupting its own sites, insulting its own people and its own readers.  No wonder it is a failing business.  Any organisation with that much contempt for its own customers deserves to fail.

Dette er et mønster vi kjenner igjen i fra Aftenposten. Riktignok har de neppe "disappeared" noen slik North beskriver, men det er en åpenbar sannhet at innlegg som strider mot avisens dogmatiske linje i klimadebatten og/eller er kritisk mot Aftenposten, med stor sannsynlighet vil bli slettet, noe denne bloggen dokumenterer.

Videre er det ikke noe ukjent fenomen at innlegg forsvinner sporløst og uten kommentar dersom slike innlegg dokumenterer Aftenpostens manglende objektivitet. Dette så vi seinest et eksempel på i innlegget Roger Harrabins karrieremessige selvmord.

Videre er Norths omtale av begrepet trolling karakteristisk for situasjonen også her til lands. Det er en klar trend at trollene i klimadebatten har støtte fra moderatorhold i mediene. Bortimot alle former for usakligheter eller avledninger tillates sålenge det ansees å støtte Aftenpostens linje. Trollene ansees som medienes nyttige idioter.

Som North sier: Enhver organisasjon som forakter sine egne kunder så mye, fortjener å feile foretningsmessig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar