mandag 23. april 2012

God artikkel om ensretting i mediene

Les artikkelen  - Harmen over det Breivik har gjort, gjør kommentatorene blinde, det er en god beskrivelse av ensrettingskulturen i norske medier. Ensretting er en form for sensur.

ABB er en drapsmann. Han skal straffes med lovens midler. Men folket har rett til objektiv informasjon i mediene, noe norske "journalister" synes å være uenige i.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar